PERSBERICHT: De Persgroep weigert te verschijnen bij Geschillencommissie Auteurscontractenrecht

dinsdag 17 juli 2018

De Persgroep weigert om mee te werken aan een procedure bij de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht over de billijkheid van de door de Persgroep gehanteerde tarieven. Dit heeft als gevolg dat ‘makers’ zoals (foto)journalisten, illustratoren, ontwerpers en fotografen geen geschillen bij de commissie kunnen inbrengen en daardoor De Persgroep voor de rechter moeten dagen. De Persgroep ontneemt makers hiermee de mogelijkheid om een geschil laagdrempelig in te brengen bij de geschillencommissie die hier speciaal voor is opgericht.

De Geschillencommissie is opgericht na invoering van de Wet Auteurscontractenrecht op 1 juli 2015 om onder andere vast te stellen wat een billijk tarief is voor makers. De Persgroep is nauw betrokken geweest bij de oprichting van deze Geschillencommissie, via het Platform Creatieve Media-industrie. De opstelling van de Persgroep gaat in tegen het recente advies van minister Dekker die media-exploitanten juist oproept om aan te sluiten bij deze Geschillencommissie.

Platform Makers, de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), de Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten (NVF), DuPho, BNO en Pictoright komen op voor de belangen van makers en steunen de strijd van de freelancers voor redelijke tarieven en goede algemene voorwaarden.

Zij vinden dat Minister Dekker moet ingrijpen om de beoogde bescherming van freelancers te waarborgen. Als grote mediapartijen zoals de Persgroep niet bij de Geschillencommissie verschijnen, functioneert de wet feitelijk niet.

De Persgroep tracht hiermee een voor makers laagdrempelige vorm van bemiddeling door deskundigen vanuit de sector te voorkomen. De betrokken makers, een freelance journalist en fotojournalist worden nu geconfronteerd met een kostbare en langdurige procedure bij de civiele rechter. De bedoeling van de wetgever was om deze situatie te voorkomen.
 
Thomas Bruning, Algemeen Secretaris NVJ: ‘Gegeven de machtige positie van de Persgroep in het Nederlandse medialandschap is het onbegrijpelijk dat zij niet bereid is om mee te werken aan een procedure, die juist bedoeld is om voor meer evenwicht te zorgen tussen makers en grote mediabedrijven. Het komt erop neer dat de Persgroep de wet feitelijk aan haar laars lapt door te weigeren te verschijnen bij een door de wetgever opgericht geschillen-instituut.’

Anouk Siegelaar, Adjunct-directeur BNO en bestuurslid Platform Makers: ‘Voor alle makers die voor de Persgroep en andere grote uitgevers werken, is het een enorme teleurstelling dat de Persgroep zich onttrekt aan deze procedure. Makers staan met hun rug tegen de muur als het gaat om grote uitgevers en hoopten op een uitspraak van de Geschillencommissie over de billijkheid van de tarieven van de Persgroep. Hoe moeilijk zij het hebben, blijkt onder meer uit de recente publicatie van Platform Makers “Werken voor een kratje een bier… en meer onbillijke voorstellen” .

Suzanne Henning, Directeur DuPho, Dutch Photographers: ’De weigering van de Persgroep om mee te werken aan een procedure bij de Geschillencommissie is een ontluisterende beslissing waarmee de Persgroep niet lijkt te willen investeren in haar fotografen, wat niet alleen slecht is voor de beroepsgroep maar uiteindelijk ook haar weerslag heeft op de kwaliteit van ons nieuws. ‘

Advocaat Otto Volgenant staat de twee freelancers bij. Volgenant: 'De tarieven die de Persgroep aan freelancers betaalt zijn ver onder de maat. Ik vind het onvoorstelbaar dat De Persgroep niet eens wil verschijnen bij de Geschillencommissie die juist voor dit soort zaken is opgericht. De bedoeling van de nieuwe wet was extra bescherming voor freelancers. Dat is tot nu toe helaas een lege huls gebleken. De politiek is nu aan zet.'