Praat mee over pensioen

donderdag 11 februari 2016

Het Pensioenfonds PNO Media organiseert in mei verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan. Alle deelnemers van het pensioenfonds kunnen zich kandidaat stellen voor dit orgaan. Dit kan bijvoorbeeld via de NVJ, die kandidaten voordraagt aan het fonds.

Het bestuur van PNO Media neemt beslissingen over het pensioen van deelnemers en pensioengerechtigden en legt daarover verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Leden van het verantwoordingsorgaan bestaat uit 12 werkende, gepensioneerde en voormalige deelnemers. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur over beloningsbeleid, communicatie, hoogte van de pensioenpremie en wijziging van het indexatiebeleid.

De leden vergaderen zo’n 10 keer per jaar. Daarnaast zijn er scholingsbijeenkomsten over pensioenen. Als tegemoetkoming ontvangen de leden een financiële vergoeding.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden door een kandidaatsformulier aan te vragen bij Jim Verhoef, jverhoef@nvj.nl. Dit formulier moet voor 8 maart  ingevuld worden teruggestuurd, samen met een foto en een korte motivering. Op 9 mei worden de kandidatenlijst gepubliceerd op Pnomedia.nl, waarna gestemd kan worden. Op 13 juni wordt de nieuwe leden bekendgemaakt.