Principeakkoord nieuw Sociaal Beleidskader Sanoma

maandag 21 november 2016

De NVJ heeft samen met andere vakorganisaties een principeakkoord bereikt over een nieuw Sociaal Beleidskader (SBK) Sanoma. De NVJ legt het principeakkoord positief voor aan de leden werkzaam bij Sanoma.

In het afgelopen half jaar hebben meerdere onderhandelingen plaatsgevonden met de directie van Sanoma. Een van de discussiepunten was de ontslag- en/of beëindigingsvergoeding. Uiteindelijk is hierover overeenstemming bereikt: een vergoeding waarmee de NVJ tevreden is en die minder ingewikkeld is dan in het vorige SBK.

Afspraken bij een reorganisatie

Het Sociaal Beleidskader (SBK) bevat de afspraken voor het opvangen van de gevolgen bij een reorganisatie.  Het SBK is daarmee specifiek voor de medewerkers die hun baan verliezen bij een reorganisatie.  De NVJ onderhandelt met de directie over deze afspraken waarbij er altijd wordt gestreefd naar inzetbaarheid en werk. 

Het vorige SBK liep af op 1 juli 2016 en loopt door tot het nieuwe SBK in werking treedt op 1 januari 2017. Dit SBK geldt voor alle Sanoma/SBS onderdelen en heeft de duur van een jaar.

Hoofdpunten in het SBK:

  • Medewerkers die geconfronteerd worden met baanverlies en die langer dan 24 maanden in dienst zijn, krijgen een beëindigingsvergoeding van 1,35 x de wettelijke transitievergoeding.

De transitievergoeding wordt als volgt bepaald: tot 10 dienstjaren krijg je 1/3 maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Vanaf 10 dienstjaren krijg je een ½ maandsalaris per dienstjaar. Vanaf de leeftijd van 50 jaar en meer dan 10 dienstjaren krijg je 1 maandsalaris per dienstjaar. 

  • Medewerkers die korter dan 24 maanden in dienst zijn, ontvangen een beëindigingsvergoeding van 1/3 maandsalaris per gewerkt dienstjaar.
  • Medewerkers die langer dan 24 maanden in dienst zijn, kunnen vrijwillig gebruik maken van een arbeidsmarktanalyse, een begeleidingstraject (t.w.v €2.500)  en een opleidingsbudget (t.w.v €2.500) .
  • Mochten bovenstaande budgetten niet afdoende zijn, dan kan beargumenteerd een beroep worden gedaan op meer budget. Hier wordt met de nodige coulance mee omgegaan.
  • Indien je na baanverlies overweegt freelancer te worden, is het mogelijk om het begeleidingsbudget te gebruiken voor coaching/advisering/ondersteuning bij het starten of het opzetten van een eigen bedrijf.

  • Journalisten die onder de functiegroep PU/OP vallen, blijven recht hebben op de cao-regeling  (artikel  14.7 CAO UB) indien deze cao-vergoeding hoger is dan de vergoeding in het SBK.

De NVJ legt dit principeakkoord positief voor. Leden werkzaam bij Sanoma hebben een stemformulier per e-mail ontvangen en kunnen tot 6 december hun stem uitbrengen. Pas na positieve stemming van de leden is dit SBK definitief.

Downloads