Sectie Plus+ zoekt nieuwe bestuursleden

donderdag 9 maart 2017

De Sectie Plus+ van de NVJ is op zoek naar twee nieuwe enthousiaste bestuursleden. De sectie telt ongeveer 650 leden en vertegenwoordigt  de belangen van journalisten die veelal werkzaam zijn als freelancer of genieten van hun pensioen.

Activiteiten van de Sectie Plus+

De bestuursleden van de sectie Plus+ organiseren onder andere vakinhoudelijke bijeenkomsten voor alle sectieleden. Daarnaast is een bestuurslid afgevaardigd in de NVJ-pensioencommissie waar hij/zij richting geeft aan de pensioenafspraken die de NVJ maakt in journalistieke cao’s.

Profielschets nieuwe bestuursleden

De kandidaten zijn lid van de sectie Plus+. Verwacht wordt dat zij een aantoonbare betrokkenheid hebben met de journalistiek,  de journalistieke ontwikkelingen volgen en interesse te hebben in aspecten die in het belang zijn van oudere journalisten. Bestuursleden zijn acht tot tien keer per jaar aanwezig tijdens vergaderingen en ongeveer drie keer per jaar bij NVJ-activiteiten, zoals de ALV of een vakinhoudelijke conferentie.

Het Plus+ bestuur biedt

Als nieuw bestuurslid kom je in een bestuur met gedreven journalisten die allen vanuit hun eigen visie meewerken aan het collectieve belang. Je kunt ook je bestuurlijke vaardigheden verder ontwikkelen.

Leden van de sectie Plus+ ontvingen deze week per e-mail een uitnodiging om te reageren met cv, korte motivering en foto. Bij meerdere kandidaten wordt een digitale verkiezing gehouden. Reacties kunnen naar Jim Verhoef, secretaris Sectie Plus+.

Meer informatie: Henk Wageman, voorzitter sectie Plus+ of secretaris Jim Verhoef