Start modernisering CAO ANP

donderdag 2 oktober 2008

NVJ en ANP starten deze week gesprekken over de modernisering van de CAO ANP. Er moet een overzichtelijk pakket van arbeidsvoorwaarden komen. De NVJ benadrukt dat de journalistieke CAO gehandhaafd moet blijven voor het ANP.

De CAO ANP kent haar oorsprong in de CAO Dagblad, die in de afgelopen jaren is aangepast en bijgesteld. Zowel NVJ en ANP vinden het nu belangrijk dat het hele document minutieus tegen het licht wordt gehouden. De NVJ vindt bovendien dat de journalistieke CAO gehandhaafd moet blijven. Op dit moment kent ANP een journalistieke en een niet-journalistieke CAO en de directie heeft de wens op tafel gelegd om te komen tot één CAO voor al het personeel.

Het doel van de komende gesprekken is te komen tot een overzichtelijk pakket van arbeidsvoorwaarden. Om dit ordelijk te maken worden alle onderwerpen ondergebracht in zes blokken:
-beloningssysteem-loongebouw;
-werk-privé (werktijdenregeling);
-flexibiliteit en (werk)zekerheid (wijze van contracteren en positie freelancer);
-leeftijdfasegericht en leeftijdbewust personeelsbeleid;
-journalistieke ankers (redactiestatuut);
-opschonen en redigeren CAO-teksten.

Vervolgens zal per blok worden gediscussieerd. De onderhandelingsdelegatie nodigt leden werkzaam bij ANP op om mee te denken over deze onderwerpen. Zij kunnen een op- en aanmerkingen sturen naar anp@nvj.nl