Vijf ton voor regeling Jonge Journalisten Nieuwsbladpers

maandag 9 mei 2011

Het Stimuleringsfonds voor de Pers stelt een subsidie van vijf ton beschikbaar aan de Nederlandse Nieuwsblad Pers (NNP) en de NVJ voor de uitvoering van de Stimuleringsregeling Jonge Journalisten Nieuwsbladpers.

Een paritaire commissie, samengesteld uit een vertegenwoordiger van NNP en NVJ, zal de aanvragen van ondernemingen gaan beoordelen. De regeling biedt plaats aan zeven jonge journalisten voor een periode van twee jaar en één journalist voor een periode van één jaar. De journalisten worden boven de sterkte aangesteld en gaan werken in een zogenoemd roulatiesysteem, waarbij de mogelijkheid bestaat na een half jaar van nieuwsbladredactie te veranderen.

Het besluit van het Stimuleringsfonds om deze subsidie te verstrekken is gebaseerd op de volgende overwegingen: eerder is het fonds verzocht door de toenmalige minister Plasterk van OCW om op basis van artikel 8.3 van de Mediawet subsidie te verlenen ten behoeve van de uitvoering van de Stimuleringsregeling Jonge Journalisten gericht op alle dagbladen (betaald, gratis en specialistisch), alsmede voor opinieweekbladen. Later werden ook ANP en GPD bij deze regeling betrokken. Op voorspraak van het Stimuleringsfonds ging het ministerie daarna akkoord met een uitbreiding van de regeling ten behoeve van nieuwsbladredacties. Daarvoor is voor de looptijd van twee jaar een bedrag van 500.000 euro beschikbaar.

De feitelijke uitvoering ligt in handen van de paritaire Toewijzingscommissie. Deze regeling wordt opengesteld voor ondernemingen die zich in hoofdzaak bezighouden met het uitgeven van nieuwsbladen die op abonnementsbasis één tot vijf keer per week verschijnen en daarnaast al dan niet kabelkranten, websites en/of niet-landelijke commerciële televisie en/of radio exploiteren, waarvan de inhoud voor een aanzienlijk gedeelte bestaat uit nieuwstijdingen.

Aanvragen voor een tegemoetkoming kunnen vóór 1 juni 2011 worden ingediend bij de Toewijzingscommissie Stimuleringsregeling Jonge Journalisten Nieuwsbladen. Voor nadere informatie en aanvraagformulieren kan contact worden opgenomen met de NNP (033-4481650, Jan van der Hoeven) Of de NVJ (020-6766771, Yvonne Dankfort).

Binnenkort wordt een lijst met de titels van nieuwsbladen op deze site gepubliceerd. Hoewel de namen van de deelnemende ondernemingen nog niet bekend zijn, kunnen jonge journalisten deze lijst wel raadplegen en straks net als bij elke andere sollicitatieprocedure contact opnemen met de desbetreffende hoofdredacteur. De deelnemende jonge journalisten krijgen tevens vier bijeenkomsten aangeboden, verzorgd door NVJ Academy. Elke bijeenkomst heeft als doelstelling verdieping van vakkennis, ontwikkeling van competenties en het uitwisselen van ervaringen.