Wat te doen tegen openbaarmaking privégegevens door KvK

donderdag 2 februari 2012

Zzp’ers zijn bij inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) verplicht om hun adres op te geven. Met name onderzoeksjournalisten wiens zaakadres tevens hun privéadres is, voelen er niets voor om hun adresgegevens openbaar te maken. Het VARA-programma De Ombudsman vindt dat zzp’ers zich moeten kunnen inschrijven zonder dat hun woonadres is te achterhalen. In de uitzending van vrijdag 3 februari gaat De Ombudsman naar de Kamer van Koophandel om dit recht te zetten.

Het handelsregisterbesluit biedt wel de mogelijkheid om je adres af te (laten) schermen als je allereerst zelf de nodige stappen hebt ondernomen om er voor te zorgen dat je persoonsgegevens niet eenvoudig langs andere weg beschikbaar zijn. Dit kan alleen in uitzonderingsgevallen en onder de volgende voorwaarden: het adres is afgeschermd in de gemeentelijke basisadministratie; het telefoonnummer is geheim; alle mogelijke maatregelen zijn genomen om de bekendheid van het adres te verminderen, zoals adresvermelding op eigen website. Verder moet er sprake zijn van een ‘waarschijnlijke dreiging’ en moet het belang van de afscherming zwaarder wegen dan de rechtszekerheid in het economische verkeer.
Uit de praktijk blijkt dat een officiële aangifte bij de politie niet altijd noodzakelijk is, schrijft NVJ-jurist Maarten van den Berg in een column in Villamedia Magazine. ‘Je kunt de KvK ook op andere manieren overtuigen. Met bijvoorbeeld verklaringen van collega’s over de bedreigende situaties samen met kopieën van de artikelen die tot de bedreiging hebben geleid. Na ontvangst van deze stukken volgt een afweging door de KvK en als het goed is afscherming van je adres.’

De NVJ kan in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld als er sprake is van potentiële bedreigingen als een soort agent/inschrijfadres optreden, zodat de gegevens onbekend blijven voor kwaadwillende derden.