Wegener Waakhonden: maatregelen veel te rigoureus

vrijdag 12 december 2014

Het Wegener Waakhondenberaad (redactieraden en -commissies) is vrijdag met de NVJ en adviseur Rimmer Mulder bijeengekomen om een eerste reactie te formuleren op de plannen van De Persgroep met de regionale kranten van Wegener. De waakhonden en de NVJ staan ondermeer kritisch tegenover het tijdpad dat De Persgroep voor ogen staat: de gestelde data zijn onrealistisch en de maatregelen veel te rigoureus. Volgende week hebben de waakhonden overleg met de contentwerkgroep, die de redactionele plannen voor deze integratie heeft voorbereid.

Sociaal Plan Persgroep

De NVJ bespreekt samen met de andere betrokken bonden voor de derde keer met de directie van De Persgroep over het Sociaal Plan Persgroep. Uitgangspunt van de bonden is dat gedwongen ontslagen voorkomen moeten worden door het breed openstellen van ruimhartige vrijwillig vertrek- en ouderenregelingen enerzijds, en anderzijds het ontwerpen van goede herplaatsingsregelingen en werk-naar-werk-trajecten. Deze zouden vergelijkbaar moeten zijn zoals in de geldende sociaal plannen voor de grafische bedrijven van De Persgroep voorzien is.

Wegener

De NVJ verlangt van De Persgroep dat het sociaal plan dat voor De Persgroep moet worden overeengekomen om de gevolgen van de integratie met Wegener op te vangen, ook van toepassing wordt verklaard voor Wegener. Bij Wegener geldt nu een sociaal plan dat in andere tijden en onder barre economische omstandigheden is overeengekomen en dat bovendien voorziet in al maar verslechterende vertrekvergoedingen.

Redelijke tarieven

Ten slotte vindt de NVJ dat in geval van vrijwillige vertrekregelingen op de redacties de vertrekkende redacteuren moeten worden vervangen door jonge journalisten die vaste contracten aangeboden moeten krijgen. De NVJ verzet zich tegen het omzetten van vaste redactionele banen in freelance contracten. Als er al akkoord moet worden gegaan met een freelance invulling van redactionele banen, dan mag dit uitsluitend tegen gegarandeerd redelijke tarieven gebeuren, waarvan de naleving in overeenkomsten met de NVJ wordt gewaarborgd.