WWZ: regels voor ontslag soms ook in de CAO

donderdag 18 september 2014

Na de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) op 1 juli 2015 is de reden voor ontslag bepalend voor de ontslagroute die een werkgever moet kiezen.

Bij ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid of bedrijfseconomische redenen is de werkgever verplicht om naar het UWV te gaan. Bij ontslag wegens disfunctioneren of een verstoorde arbeidsverhouding, moet hij naar de kantonrechter. Echter, bij ontslag om bedrijfseconomische reden mogen CAO-partijen ook een eigen ontslagprocedure opstellen. In plaats van het UWV toetst een onafhankelijke commissie dan het voorgenomen ontslag van de werkgever voordat hij de arbeidsovereenkomst kan opzeggen. Deze ontslagroute moet wel aan de volgende wettelijke criteria voldoen:

  • hoor en wederhoor;
  • de vertrouwelijke behandeling van overlegde gegevens;
  • redelijke termijnen voor reacties van werkgever en werknemer;
  • een redelijke beslissingstermijn.

Gerelateerd nieuws

Auteursrechthebbende 19 december 2021
CAO 19 december 2021
De overeenkomst 14 december 2021
Vragen staat vrij 25 november 2021
Forse ledengroei NVJ 3 november 2021