Wijze van nieuwsgaring

Ook de wijze van nieuwsgaring valt onder de vrijheid van meningsuiting. In 2012 deed het Europese Hof hierover een uitspraak. In die uitspraak ging het om een verzoek van de Zwitserse omroep SRG aan een gevangenis om een gedetineerde, die veroordeeld was voor moord maar beweerde onschuldig te zijn, op camera te mogen interviewen. Dat mocht niet van de Zwitserse rechter maar de Europese rechter haalde daar een streep doorheen. Het hof oordeelde dat niet alleen de inhoud van een perspublicatie onder de bescherming van artikel 10 EVRM valt, maar ook de vorm: het is niet aan de rechter of de overheid om te bepalen welke techniek of wijze van verslaggeving een journalist moet toepassen. Die beslissingsbevoegdheid is aan de pers voorbehouden. De wijze van nieuwsgaring valt dus ook onder de bescherming van de uitingsvrijheid.