Persvrijheid

De NVJ komt in actie als de persvrijheid in het gedrang komt. Door actieve informatieverstrekking en het gevraagd en ongevraagd leveren van advies aan de overheid, brengen we het belang van persvrijheid onder de aandacht. Ons juridische team ondersteunt principiële rechtszaken waarin de schending van de persvrijheid aan de orde wordt gesteld.