Persvrijheid

De NVJ komt in actie als de persvrijheid in het gedrang komt. Door actieve informatieverstrekking en het gevraagd en ongevraagd leveren van advies aan de overheid, brengen we het belang van persvrijheid onder de aandacht. Ons juridische team ondersteunt principiële rechtszaken waarin de schending van de persvrijheid aan de orde wordt gesteld.

NVJ en Persvrijheid

De NVJ waakt voor de vrijheid van nieuwsgaring. Journalisten moeten toegang krijgen tot relevante documenten die zij neutraal en zonder bemoeienis van overheid en uitgevers kunnen publiceren.
lees meer