Aanvragen Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) vanaf 30 juni

maandag 29 juni 2020

Vanaf 30 juni , 12.00 uur, kunnen mkb’ers en zzp’ers de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen. De TVL is bedoeld voor mkb’ers en ZZP’ers die veel omzet verliezen door de coronacrisis en problemen hebben met het betalen van hun vaste lasten.

Zelfde lijst met SBI-codes

Dezelfde getroffen sectoren als in de TOGS-regeling komen in aanmerking voor de TVL. De lijst met SBI-codes is exact hetzelfde. Ook fotografen kunnen dus - onder strikte voorwaarden - aanspraak maken op de TVL.

Ook als er al eerder een tegemoetkoming is ontvangen via TOGS kan er aanspraak gemaakt worden op een TVL-uitkering. Hiervoor is wel een nieuwe  (TVL-) aanvraag nodig.

Minimaal 30 procent omzetverlies

De TVL geldt voor de periode van juni tot en met september 2020. In deze periode moet er in ieder geval sprake zijn van minimaal 30 procent omzetverlies. Cruciale eis is verder dat de onderneming fysiek gevestigd moet zijn op een ander adres dan het privéadres. Lang niet alle fotografen zijn in het bezit van externe bedrijfsruimte. Veelal wordt er gewerkt vanuit een studio aan huis. Ook vanuit huis werkende fotografen kunnen een beroep doen op de TVL-regeling. Voorwaarde hierbij is wel dat de studio aan huis afgescheiden is van de privéwoning en een eigen toegang heeft. Voor de volledige lijst met voorwaarden van de regeling zie: www.rvo.nl/tvl.

Aanvragen kunnen tot 30 oktober 2020, 17.00 uur worden verstuurd.

 


Op onze FAQ-pagina vind je veelgestelde vragen voor freelancers en werknemers over de coronacrisis