ANP en NVF zoeken fototalent voor tweede editie ‘I love the News’

maandag 5 oktober 2015

De NVF en het ANP zijn op zoek naar jonge gemotiveerde fototalenten voor de tweede editie van de talentenpool ‘I Love the News’. De winnaar krijgt de kans om drie maanden lang intensief begeleid te worden door topfotograaf Martijn Beekman en ontvangt bovendien een maandelijkse stage- en reiskostenvergoeding. Inzenden van je werk, CV en motivatiebrief kan tot en met 30 oktober.

Eén vaste mentor

De talentenpool heeft tot doel om het belang van fotojournalistiek te onderstrepen en om jong talent een kans te geven om kennis te maken met het vak. Elk jaar kan één jonge fotojournalist drie maanden lang meelopen op de fotodienst van het ANP. Anders dan tijdens de eerste editie in 2013 krijgt de winnaar één vaste mentor - niemand minder dan topfotograaf Martijn Beekman -, intensieve begeleiding, een maandelijkse stagevergoeding van €1000,- per maand en een vaste reiskostenvergoeding van €500,- per maand.

Belangstelling voor het vak

De journalistiek blijkt nog altijd aantrekkelijk voor jongeren ondanks alle sombere tijdingen. ‘Die belangstelling moeten we koesteren, want fris bloed is van levensbelang voor een vak dat een belangrijke functie vervult in de samenleving’, zegt Rosa García López secretaris van de NVF. ‘Jonge collega’s zijn nodig voor een vitale beroepsgroep en voor de ontwikkeling van het vak.’

Talenten ontwikkelen

Journalistieke organisaties en media hebben daarom de plicht jongeren de kans te geven zich te laten zien en zich te ontwikkelen. Elk kwartaal kan een jonge fotojournalist meelopen op de fotodienst van het ANP. Hij wordt begeleid door Martijn Beekman en geroutineerde fotografen, zoals Jerry Lampen die dagelijks voor het ANP op pad zijn. Maandelijks vindt een evaluatie plaats met het talent, de mentor het ANP en de NVF. Zo krijgt het talent volop de gelegenheid zijn talenten te ontwikkelen en zich te laten zien om verder te komen in het vak waarvoor hij heeft gekozen.

Betrokkenheid NVF

De NVF is betrokken bij de selectie en de evaluatie, omdat het verblijf meer moet zijn dan een gewone stage. ‘Het is ook een project om het belang van echte, professionele fotojournalistiek te onderstrepen. De jongeren die zich aanmelden moeten laten zien dat ze gemotiveerd zijn voor het vak. Dit kan blijken uit de opleiding die ze hebben gekozen, maar vooral uit wat ze met hun kennis al hebben gedaan. Journalistiek is vooral ook een mentaliteit, een manier van kijken naar mens en samenleving’, aldus García López.

Bespreking van het werk

Bij de selectieprocedure zal vooral naar die motivaties worden gezocht. Ook zal nadrukkelijk worden gekeken of ze naast fotografie ook met video behendig kunnen omgaan. Aan het eind van het kwartaal volgt een serieuze bespreking van hun werk, zodat de jonge fotografen goed weten wat ze kunnen en waar ze nog het meest aan moeten werken. Een baangarantie zit er niet in maar na drie intensieve maanden bij het ANP zullen de fotografen weerbaarder zijn en is hun marktwaarde vergroot. García López : ‘NVF en ANP rekenen er op dat deze collega’s uitgroeien tot ware ambassadeurs voor de fotojournalistiek, rolmodellen voor de aanstormende talenten in de volgende lichting die we hard nodig hebben voor de vitalisering van het vak dat zijn relevantie nog alle dagen bewijst. De eerste lichting van de talentenpool – Remko  de Waal – is uitgegroeid tot zo’n ambassadeur en fotografeert nu fulltime voor het ANP. De pool heeft haar meerwaarde getoond. Het werd tijd om de talentenpool te herhalen.’

Jury

Voorzitter Rimmer Mulder, Martijn Beekman, Jerry Lampen, Remco de Waal, Serge Ligtenberg en een nog nader te bepalen NVF-bestuurslid. 

Tijdspad  ‘I Love the News’

 • 1 oktober 2015: Start campagne en inschrijving talentenpool. Belangstellenden kunnen deelnemen door hun CV, portfolio (inclusief video) en een motivatiebrief te sturen naar nvf@nvj.nl.
 • 30 oktober 2015 : Sluiting inzendingstermijn. 
 • 3 november 2015: Selectie uit inzendingen. Drie finalisten worden bekend gemaakt en krijgen een opdracht mee voor fotografie en video. Dinsdag 3 november tussen 10.00 en 13.00 uur. 
 • 10 november 2015: Pitches en gesprek met drie finalisten over motivatie en ambitie. Bekendmaking winnaar Talentenpool 2015.  Donderdag 19 november tussen 10.00 en 13.00 uur bij het ANP te Rijswijk.
 • 2 januari tot en met 31 maart 2016: Talent gaat aan de slag.

Voorwaarden

 • Deelnemers dienen uiterlijk voor 30 oktober een cv, portfolio (naast foto’s ook video) met een motivatie te sturen naar de NVF
 • Deelnemers dienen jonger te zijn dan 30 jaar
 • Deelnemers dienen lid te zijn van de NVF (indien zij dit niet zijn dan kunnen zij dit alsnog worden)
 • Deelnemers dienen de volgende donderdag 19 november vrij te houden
 • Deelnemers dienen vanaf 2 januari tot en met 31 maart 2016 beschikbaar te zijn.
 • Deelnemers dienen een positieve houding te hebben en bereid te zijn om in zichzelf te investeren.