Nieuws

Wet dwangsom wordt weinig gebruikt

Ingevolge de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen hebben burgers recht op een geldbedrag, indien een bestuursorgaan niet binnen de geldende termijn een beslissing op een vergunningaanvraag of een bezwaar neemt. Uit de Monitor Wet dwangsom blijkt dat van de mogelijkheden die de Wet dwangsom biedt maar beperkt wordt gebruikgemaakt. Driekwart van de gemeenten heeft in 2010 te maken gehad met een of meer oneigenlijke Wob-verzoeken: verzoeken om informatie waarvan de gemeente vermoedt dat ze uitsluitend zijn ingediend met het oogmerk een dwangsom te ontvangen.

Bron: Monitor Wet dwangsom Lees meer over Wet dwangsom wordt weinig gebruikt

8 december 2012

Belediging op Facebook niet altijd reden voor ontslag

Een Duitser die zijn collega op Facebook voor Speckrolle (spekrol) en Klugscheisser (betweter) had uitgemaakt mag niet ontslagen worden. De rechter in het Duitse Duisburg vernietigde het ontslag omdat de werknemer in een opwelling had gehandeld. Een student uit Hamm, die op Facebook zijn werkgever een slavendrijver en uitbuiter had genoemd, kon volgens het Landesarbeitsgericht wel worden ontslagen.

Bron: Computerwoche Lees meer over Belediging op Facebook niet altijd reden voor ontslag

8 december 2012

Rekenmethode voor duur van werkloosheid

Met de berekeningsmethode van het Hugo Sinzheimer Instituut van de Universiteit van Amsterdam is het mogelijk een schatting te maken van de duur van de werkloosheid van een ontslagen werknemer en een begroting van zijn schade. De berekening is gebaseerd op de belangrijkste indicatoren, gevonden in de databanken van onder andere het CBS, UWV en GBA, over de afgelopen 10 jaar. De verwachte werkloosheidsduur in dagen en de kans op het vinden van ander werk kunt u hier berekenen.

Bron: http://hoelangwerkloos.nl/ Lees meer over Rekenmethode voor duur van werkloosheid

8 december 2012

Ingrepen in fiscale positie zzp’ers

Het kabinet Rutte 2 wil de fiscale faciliteiten voor zelfstandige ondernemers op de schop nemen. Volgens het voorstel van de commissie- Van Dijkhuizen wordt de zelfstandigenaftrek (nu nog € 7280) in 2017 gehalveerd en daarna afgeschaft. De startersaftrek (nu maximaal € 2123) wacht hetzelfde lot. Hiervoor in de plaats komt in 2015 een winstbox te staan met een vast belastingtarief.

Bron:
Regeerakkoord Lees meer over Ingrepen in fiscale positie zzp’ers

8 december 2012

Richtlijnen voor social media zijn voor journalisten niet gewenst

Wieland van Dijk reageert namens de sectie internet van de NVJ op de officiële social media richtlijnen van de Telegraaf. Accounts op sociale media zijn privé-eigendom van de houder, niet van de werk- of opdrachtgever. Van journalisten te verlangen dat ze aparte accounts gebruiken voor hun professionele en hun private leven, staat haaks op de praktijk en levert ernstige belemmeringen en beperkingen op. Lees meer over Richtlijnen voor social media zijn voor journalisten niet gewenst

7 december 2012

Reactie brief Dekker: NVJ wil discussie omroepen graag faciliteren


Het kabinet gaat de financiering van de publieke omroep aanpassen: budgetten worden niet meer vastgesteld op ledenaantallen, maar op basis van “kwaliteit en originaliteit”. Competitie op creativiteit en kwaliteit zal leiden tot betere programma’s, aldus staatssecretaris Sander Dekker (Media). Het zijn op zichzelf geruststellende woorden van de staatsecretaris, reageert omroepsecretaris Marc Visch van de NVJ. De buitensporige bezuiniging echter, kan ondanks de mooie woorden, niet zonder kwaliteitsverlies. Lees meer over Reactie brief Dekker: NVJ wil discussie omroepen graag faciliteren

6 december 2012

Eerste winnaars talentenjacht voor nieuwsfotografen bekend

Foto: Desirée Schippers
Desirée Schippers (23) uit Amersfoort en Remko de Waal (23) uit Groningen zijn de winnaars van de eerste ronde van I Love The News, de talentenjacht voor nieuwsfotografen die de NVF en het ANP wordt georganiseerd. Zij beginnen in januari aan een programma bij ANP Foto, waar ze in drie maanden worden klaargestoomd voor het leven als persfotograaf onder intensieve begeleiding van ervaren topfotografen en fotoredacteuren. Lees meer over Eerste winnaars talentenjacht voor nieuwsfotografen bekend

5 december 2012

Debat risico’s vrouwelijke journalisten in conflictgebieden

Naar aanleiding van het verschijnen van het boek “No woman’s land” organiseerden NVJ, INSI (International Safety Institute) en de Gemeente Den Haag maandag 3 december een debat over de specifieke risico’s voor vrouwen bij journalistiek werk in conflictgebieden. In het boek doen vrouwelijke oorlogscorrespondenten hun verhaal. Lees hier het verslag Lees meer over Debat risico’s vrouwelijke journalisten in conflictgebieden

5 december 2012
Resultaat 21 - 30  (van 422)

Pagina's