Cito bereid hergebruikt materiaal te vergoeden

dinsdag 27 maart 2012

Cito heeft toegezegd dat zij freelancers gaan vergoeden voor teksten en foto’s die in het examenmateriaal van Cito is opgenomen. De NVJ heeft de kwestie bij Cito aangekaart na een klacht van een freelance journalist.

Cito gebruikt materiaal voor examens die afkomstig zijn uit gepubliceerde artikelen van ondermeer freelancers. Op de dag dat de examens worden gepubliceerd, ontvangen de makers een brief van Cito waarin staat dat hun werk is gebruikt. Wat echter niet in de brief staat, is dat de makers recht hebben op een vergoeding. De NVJ heeft Cito gewezen op het recht van freelancers op een billijke vergoeding en gevraagd om dit recht ook op te nemen in de brief. De NVJ heeft bovendien Cito gevraagd om inzage te krijgen in teksten en fotomateriaal die zowel in de examens worden gebruikt als in toetsen. Cito is met ingang van april bereid om hergebruikt materiaal van makers te vergoeden.