Geen afspraak sociaal plan A en C Media

donderdag 7 februari 2013

De NVJ heeft geen akkoord kunnen bereiken over een sociaal plan A en C Media, uitgeverij van lokale en regionale titels in Limburg en Oost-Brabant. Afgelopen december heeft de directie van A en C Media de NVJ samen met andere bonden geïnformeerd over een aanstaande reorganisatie. Volgens de reorganisatieplannen zouden zo’n 30 fte’s aan werkgelegenheid komen te vervallen, waarvan 5 plekken bij de verschillende redacties. Bij A en C Media werken ruim 200 mensen.

De betrokken bonden hebben tot dinsdagmiddag 5 februari overleg gevoerd met de werkgever over de inhoud van een sociaal plan. Na het laatste overleg heeft de NVJ moeten vaststellen dat het eindvoorstel van de werkgever onder de maat was. De bonden zullen het sociaal plan niet ondertekenen.
De verwachting is dat de directie van A en C Media op zeer korte termijn het sociaal plan eenzijdig gaat vaststellen. Daarmee zal de directie eenzijdig de financiële regelingen van toepassing verklaren. Leden die te maken krijgen met de reorganisatie worden geadviseerd contact op te nemen met de NVJ juristen en advocaten (020-676 6771, juridisch@nvj.nl).

A en C Media geeft wekelijks circa 2,6 miljoen gratis kranten uit, verspreid over circa 60 edities. A en C Media is als uitgeefcombinatie ontstaan in 2009 uit een bundeling van de bladen van de Nederlandse Weekbladen Groep (NWG).