Gelijke tred bij NWG

donderdag 10 juli 2008

Directie en Ondernemingsraad van de Nederlandse Weekbladen Groep (NWG) willen alle arbeidsvoorwaarden en regelingen van de verschillende werkmaatschappijen – gevolg van de aankoop van uitgeverijen – inventariseren en naast elkaar te leggen.

Hieruit moet een transparante en voor iedereen gelijke arbeidsvoorwaardenregeling ontstaan. Een werkgroep zal in oktober/november van dit jaar met een eerste rapportage komen. Als voorschot op de harmonisatie is per 1 juli, conform de Cao voor Huis Aan Huisbladen, voor iedere werknemer een salarisverhoging van 2,7% doorgevoerd.