Korting Broodfonds voor eerste 50 NVJ-leden die instappen

woensdag 19 december 2012


De NVJ biedt de eerste 50 NVJ-leden die daadwerkelijk mee gaan doen met het Broodfonds € 10,- korting aan per persoon. Daarnaast stelt de NVJ éénmalig vergaderruimte ter beschikking waar een voorlichtingsbijeenkomst van het Broodfonds kan plaatsvinden. Hierdoor hoeven de initiatiefnemers van een startend Broodfonds de huur van een vergaderruimte niet zelf te betalen. De instapbijdrage die door elke broodfondsvereniging aan haar leden wordt gevraagd wordt hierdoor € 265,- in plaats van € 275,-.

Uit de instapbijdrage worden ondermeer de BroodfondsMakers betaald, maar ook een administratiekantoor die voor alle deelnemers de individuele rekeningen aanvraagt en deze toevoegt aan de administratie. Ongeveer € 50,- per persoon komt in de gezamenlijke kas van de broodfondsvereniging. Hiermee kan zaalhuur of activiteiten worden bekostigd, de zeggenschap hierover ligt bij de vereniging. Doordat de NVJ vergaderruimte beschikbaar stelt kunnen initiatiefnemers meer geld storten in de gezamenlijke kas.

Mensen die NVJ lid zijn en zich aansluiten bij het Broodfonds, moeten hun lidmaatschap van de NVJ kenbaar maken bij de BroodfondsMakers. NVJ leden geven hun gegevens door (incl lidmaatschapsnummer NVJ) aan BroodfondsMakers.