Ledenvergadering Sociaal Plan Omroep Zeeland

donderdag 9 december 2010

De NVJ is verbaasd dat het overleg over een Sociaal Plan bij Omroep Zeeland door de directie is stopgezet. Gisteren is het personeel van Omroep Zeeland door de directie op de hoogte gebracht. Formeel weet de NVJ echter van niets. De NVJ organiseert dinsdag 14 december een ledenvergadering.

De NVJ verbaasd over de eenzijdige stap van Omroep Zeeland. ‘Er is tenslotte maar een gesprek geweest’, zegt omroepsecretaris Marc Visch. ‘Zeker, onze inzet is daarbij glashelder: tenminste het niveau van wat bij de landelijke omroepen is afgesproken. Daar hebben wij heel goede redenen voor. Het niveau van dat Sociaal Plan is verre van luxueus, maar voldoet wat ons betreft wel aan de standaard die wij aan dergelijke plannen stellen. Het laat zich wat dat betreft ook uitstekend vergelijken met plannen die wij in andere sectoren hebben afgesproken en die we nog altijd afsluiten.’

De reorganisatie bij Omroep Zeeland zou zonder verlies van arbeidsplaatsen gerealiseerd kunnen worden, zo wordt gesteld. ‘Maar in dezelfde adem wordt gemeld dat het door ons voorgestelde Sociaal Plan te duur is. Of je hebt geen Sociaal Plan nodig en dan kan het ook niet te duur zijn, of je verwacht (veel) ontslagen.’

De directie wil voorts met de Ondernemingsraad komen tot nadere afspraken, maar daar is de OR niet voor, aldus de NVJ. De sociale gevolgen van een reorganisatie zijn het speelveld van de vakorganisaties. Visch: ‘Het risico bestaat dat de OR, mede vanwege gezagsverhoudingen, instemt met regelingen die uiterst nadelig zijn voor de individuele werknemers. Een OR moet dit pad niet willen betreden.’
De ledenvergadering wordt gehouden op: dinsdag 14 december aanstaande om 18 uur in de grote radiostudio van Omroep Zeeland.