Maandag actieoverleg NPO-medewerkers

donderdag 30 augustus 2018

Maandagmiddag 3 september vindt een actieoverleg op het Media Park plaats, waar programmamakers worden gevraagd mee te denken over de boodschap aan Kamerleden dat de extra bezuiniging bij de publieke omroep het bestaansrecht van de gehele publieke omroep raakt, terwijl investeringen in nieuwe (digitale) uitingsvormen hard nodig zijn.

Foto: Sebastiaan ter Burg, CC BY 2.0

Het debat tussen programmamakers en de top van de NPO is een eerste begin voor de dialoog die op gang zal moeten komen met de NPO én binnen de eigen omroepen, zodat niet –zoals nu – achteraf de makers te horen krijgen wat er besloten is, maar vooraf informatie wordt gegeven over voornemens en de makers de gelegenheid krijgen hun inbreng te leveren. Dat laatste moet beter georganiseerd worden binnen de eigen omroep, maar ook met de netmanagers.

Tegelijkertijd ligt de kern van het bezuinigingsprobleem dat nu ontstaan is, in Den Haag. Daarom was er aan het einde van het debat de terechte oproep dat de makers ook daar onze stem laten horen, voordat de bezuiniging van 62 miljoen een feit is.
 
Dat vraagt om snelle en zichtbare actie naar de Kamerleden, die hierover donderdag 6 september vanaf 11.45 uur met de minister debatteren. Het mooiste zou zijn als de makers van programma’s, die nu deels buiten schot blijven, ook meegaan. De boodschap is immers dat deze extra bezuiniging het bestaansrecht van de gehele publieke omroep raakt, terwijl investeringen in nieuwe (digitale) uitingsvormen hard nodig zijn. En daarbij dienen we richting de politiek het misverstand te ontkrachten dat de journalistieke kerntaak van de publieke omroep gespaard zal blijven. Dat is dus helemaal niet zo, omdat wetenschap, levensbeschouwing en geschiedenis hard geraakt zullen worden en in onze optiek uitdrukkelijk deel uitmaken van de journalistieke kerntaak.

Aanmelden actieoverleg

Daarom bij deze de oproep om je aan te melden voor een actieoverleg maandagmiddag 3 september om 15.00 uur bij Bar Boon op het Media Park, zodat je met ons mee kan denken hoe we onze oproep richting politiek het krachtigst over het voetlicht kunnen brengen: aanmelden via email naar msuiker@nvj.nl o.v.v. 'Bar Boon 3 sept'. En organiseer alvast binnen je redactie een stevige afvaardiging, die donderdagochtend mee gaat naar Den Haag om een kort manifest aan de Kamerleden te overhandigen.