Matchingfonds stelt nieuwe werkbeurzen beschikbaar en verruimt voorwaarden

maandag 3 oktober 2022

Schrijvende freelance journalisten kunnen tot 1 december een werkbeurs aanvragen bij het Matchingfonds, met een maximum van €3.000 per aanvraag. Het Matchingfonds verruimt hiermee de regeling; in eerdere rondes konden alleen starters een aanvraag indienen.

Foto De Vries Media/ANP

De werkbeurzen die het Matchingfonds verstrekt, zijn bedoeld om freelancers te helpen de zware klappen van de afgelopen en komende tijd op te vangen. Door corona vielen veel opdrachten weg en hebben freelancers moeten interen op hun reserves. Ze worden nu opnieuw met gure economische tegenwind geconfronteerd. Het Matchingfonds wil helpen voorkomen dat de toch al forse schade van de afgelopen jaren verder oploopt.

De regeling

Vanaf 1 oktober kunnen alle schrijvende freelancers een werkbeurs aanvragen. Startende freelancers (maximaal vijf jaar journalist) kunnen daarbovenop een extra bijdrage aanvragen voor begeleiding van hun project, tot €1.000. Het Fonds heeft hiervoor binnen de regeling apart middelen gereserveerd.

De verruiming van de regeling maakt onderdeel uit van de derde ronde ondersteuning van freelance journalisten die het Matchingfonds uitvoert. Het geld hiervoor is ter beschikking gesteld door Stichting Lira Fonds. In 2022 is in totaal ruim €180.000 beschikbaar. De huidige aanvraagronde zal de laatste zijn. Aanvragen is mogelijk zolang er middelen beschikbaar zijn.

Op de website van De Coöperatie vind je alle informatie over de voorwaarden en over hoe je een aanvraag indient.

Rol NVJ

Algemeen secretaris van de NVJ Thomas Bruning is onbezoldigd voorzitter van het Matchingfonds. Daarnaast treedt hij op als pleitbezorger bij Stichting Lira Fonds en het ministerie van OCW om hen te bewegen via dit fonds geld te verdelen onder freelancers die financieel in de knel komen en om freelancers in de gelegenheid te stellen hun werk meer te verdiepen.