Nieuwe wetgeving leidt tot slechtere pensioenen van met name jongeren

dinsdag 4 november 2014

De maatregelen die de overheid neemt in het kader van een meer robuust pensioenstelsel werken averechts voor zowel de actieve deelnemers als de pensioengerechtigden. De nieuwe wetgeving leidt tot een veel soberder pensioen (opbouw) op termijn. De meest recente wetswijzigingen zijn in opdracht van de NVJ en FNV KIEM doorberekend door bureau Sprenkels & Verschuren. De effecten van deze maatregelen (het nieuwe Witteveenkader en het nieuwe financiële toetsingskader (NFTK) zijn doorgerekend op drie maatmensen (30, 50 en 70 jaar) onder drie verschillende scenario’s.

De belangrijkste conclusies uit dit rapport zijn:

  • Het zijn met name de jongeren die ten opzichte van de oudere generaties een substantieel lager pensioen opbouwen (dat 2 jaar later ingaat) vanwege maatregelen die juist ook zijn bedoeld om hun positie meer te beschermen. Naast het feit dat zij een lager pensioen gaan opbouwen zal ook het indexatie perspectief lager zijn.
  • Vanwege de zwaardere eisen wordt gestuurd op een minimale dekkingsgraad van 110 procent, zodat gesteld kan worden dat in de pensioenfondsen een structureel overschot zal blijven zitten dat geen directe pensioenbestemming krijgt.
  • Als gevolg van het  NFTK worden veel zwaardere eisen gesteld aan de financiële opzet van pensioenfondsen en krijgen de pensioenfondsen minder vrijheidsgraden voor het vaststellen van hun eigen indexatiebeleid. Gesteld kan worden dat pensioenfondsen pas bij dekkingsraden boven de 130 procent  volledig mogen gaan indexeren. In het huidige economisch klimaat en in het licht van de economische vooruitzichten is een dekkingsgraad van 130 procent niet realistisch. Alleen in de situatie van hoge rendementen (economische groei) zal de gemiddelde dekkingsgraad gaan stijgen.
  • Als gevolg van het Witteveenkader 2015 daalt de maximale pensioenopbouw met circa 15 procent. In 2014 was de maximale pensioenopbouw al verlaagd met circa 5 procent. De gevolgen op termijn zijn zeer ingrijpend.

Het rapport is dinsdag gestuurd naar de Eerste Kamer, die het besluit gaat nemen over de nieuwe pensioenwet.