Nieuws uit de haarvaten van de samenleving

zaterdag 14 maart 2009

In de hectische tijden van bezuinigingen en reorganisaties is het goed om vooruit te kijken. Is er nog toekomst voor de lokale media? Het antwoord stond eigenlijk bij voorbaat al vast. Ja, die is er. Lezers blijven altijd behoefte houden aan nieuws en informatie uit de haarvaten van de samenleving. De toekomst van de lokale media werd uitgebreid besproken tijdens de goed bezochte Dag van de Lokale Media, die op zaterdag 14 maart in Rotterdam werd gehouden.

‘Die informatie moet te allen tijde betrouwbaar zijn, dat is ons onderscheidende vermogen en dat moeten we ongelooflijk hoog houden’, zegt Hans van Velzen, directeur-hoofdredacteur van Boom regionale uitgevers. Dat houdt in dat je kwaliteit moet brengen met een verantwoord aantal redacteuren en ook met een verantwoord aantal correspondenten in de regio. ‘Zij zitten tot diep in de haarvaten van de samenleving’, zegt Rob Christiaans, hoofdredacteur Nederlandse Weekbladen Groep (NWG).
Lokale media hebben toekomst, maar hoe zit het met de toekomst van de lokale journalist? Tot zijn competenties horen in elk geval passie voor lokaal nieuws en oog voor de samenleving, vindt Nathalie Mathot, chef redactie van Holland Combinatie, Gooi en Eembode. Maar de tijd dat journalisten excelleren in alleen maar mooie verhalen schrijven is voorbij. ‘Journalisten moeten met de ontwikkelingen meegroeien’, aldus Mart Jochemsen, algemeen hoofdredacteur Wegener Huis-aan-huisMedia. ‘De journalist is een regisseur van producten, moet kunnen aansturen, organiseren en vooruitdenken.’
De interactiever wordende media zijn ongetwijfeld van invloed op de veranderende rol van de lokale journalist. De lezer is veel meer betrokken bij het nieuws en de media. Discussies over lokale kwesties verplaatsen zich naar de lokale websites. Daarbij blijft wel deskundigheid nodig en daarvoor heb je journalisten nodig als regisseurs of als aanjagers. Toch zet Rob Christiaans vraagtekens bij die regisseursfunctie. ‘Het reguleert zich vanzelf wel. Redacteuren hebben ook wel wat anders te doen.’ Maar, vindt Nathalie Mathot, ‘burgers zijn geen journalisten, burgers zijn de bron.’
De meerwaarde van huis-aan-huisbladen en nieuwsbladen is je te onderscheiden door nieuwskeuze en de benadering van de gemeenschap, aldus Mart Jochemsen. Het is de keuze tussen veiligheid en de algemene agenda volgen of zelf het nieuws ontdekken en achter je onderwerpen aangaan. Vakmanschap blijft bestaan. Hans van Velzen: ‘Die journalistieke rol willen we blijven spelen.’