NVJ dient bij ministerie OCW drie oplossingsrichtingen in voor aanpak lage tarieven

donderdag 25 juni 2020

Tijdens twee gesprekken met het ministerie van OCW over de arbeidsmarkt in de mediasector zijn uitgebreid de beperkte onderhandelingspositie en lage tarieven voor freelancers besproken. De NVJ heeft drie oplossingsrichtingen aangedragen om betere tarieven voor freelancers te kunnen realiseren: aanpak schijnzelfstandigheid, normtarief gekoppeld aan de cao en een gelijk speelveld.  

Foto: Lex van Lieshout/Hollandse Hoogte

‘De NVJ blijft zich inspannen om in goed overleg met mediaorganisaties tot overeenstemming komen over betere tarieven voor freelancers’, reageert Rosa García López, secretaris NVJ Zelfstandigen.

‘Tegelijkertijd wachten freelancers al jaren op minimaal een indexatie, een beter tarief en betere algemene voorwaarden. Met een recessie in het vooruitzicht is het belangrijk om juist nu de inkomenskloof met journalisten te dichten of in elk geval een eerste stap te zetten. Freelancers vangen nu al veel klappen op en krijgen veelal minder opdrachten. Zij mogen niet elke crisis het kind van de rekening worden maar zouden juist nu steun moeten krijgen van mediaorganisaties.’

Drie oplossingen:

Aanpak schijnzelfstandigheid

Schijnzelfstandigen die zij aan zij werken naast vaste medewerkers verdienen aanzienlijk minder. Formeel zijn het vaste medewerkers en daarom dienen zij een tijdelijk of vast contract aangeboden te krijgen met dezelfde voorwaarden als vaste medewerkers. De overheid moet beter handhaven en forse boetes uitdelen als mediaorganisaties de wet overtreden.

Oplossing om uitholling cao tegen te gaan (korte termijn)

Bepaal een normtarief dat is gekoppeld aan de journalistieke cao (indicatie tenminste 50% opslag op het bruto cao-loon conform de aanbevelingen van de Commissie Boot). Zelfstandige (foto)journalisten moeten in hun tarief ondernemersrisico, bedrijfskosten en premies kunnen verdisconteren. Het normtarief dient in een Fair Practice Code (FPC) te worden vastgelegd en subsidievoorwaarden aan de Publieke Omroep en toekenning van fondsen aan private media dienen gekoppeld te worden aan het nakomen van de afspraken in de FPC.

Oplossing voor ongelijk speelveld (lange termijn)

Verankering van afspraken voor alle werkenden in de caoo – conform de Architecten collectieve arbeids- en opdrachtovereenkomst. Tot op heden willen mediaorganisaties  niet aan een caoo meewerken. De NVJ verzoekt de regering om een adviesaanvraag in te dienen bij de SER met betrekking tot het mogelijk maken van een caoo. De kernvraag is: wat is nodig om alle partijen samen te laten werken aan een caoo en deze binnen twee jaar in werking te laten treden.