NVJ kijkt voorzichtig optimistisch naar onderhandelingen cao Publieke Omroep

donderdag 18 juni 2020

De NVJ is voorzichtig optimistisch over de ontwikkeling van de cao-onderhandelingen bij de Publieke Omroep. De werknemerspartijen werken op dit moment aan een concept Fair Practice Code. De werkgevers gaan kijken welke duurzame oplossingen mogelijk zijn ten aanzien van de flexibel schil. Het volgend overleg vindt 29 juni plaats.

Het cao-overleg op 2 juni spitste zich toe op de situatie van de publieke omroepen in het licht van de coronacrisis en de positie van de programmamakers in relatie tot werkzekerheid en flexibele contracten. ‘We hebben met elkaar gekeken hoe we op basis van een level playing field een goede regeling kunnen treffen voor makers met een flexibel contract’, zegt omroepsecretaris Wais Shirbaz.

Tijdens dit overleg is de afspraak gemaakt om goed te kijken naar perspectieven die het mogelijk maken om de positie van de freelancers te versterken en de arbeidsvoorwaarden van makers bij buitenproducenten te verbeteren.

Huiswerk voor volgend overleg

Om tijdens het volgend overleg op 29 juni opnieuw constructief te werk te gaan, hebben zowel werknemers- als werkgeverspartijen een opdracht meegekregen. Shirbaz: ‘Ons huiswerk luidt hoe we de voorwaarden voor zzp’ ers en makers bij buitenproducenten goed kunnen regelen in een Fair Practice Code. We hebben afgesproken dat we hiervoor 29 juni een eerste opzet opleveren.’

De NVJ vindt dat de NPO als grootste werkgever in omroepland en ook vanwege haar publieke taak en financieringsbron een normstellende functie heeft. ‘Er rust daarom een grote verantwoordelijkheid bij de publieke omroepen om met voldoende aandacht naar de positie van zzp’ers en programmamakers bij buitenproducenten te bekijken.’

En dan het huiswerk van de werkgevers. Zij zullen met betrekking tot flexibele contracten onderzoek doen met als doel tot oplossingen te komen die tegemoetkomen aan de voorstellen over doorstroming van tijdelijk naar vast werk.

De loonsverhoging van 4,5 procent die de werkgevers eind 2019 op tafel hadden gelegd, is voor wat betreft de NVJ acceptabel. Wais Shirbaz: ‘Hierover kunnen we een akkoord sluiten, mits de afspraken met betrekking tot de flexibele schil tot een duurzame oplossing leidt.’  

Luisteren naar elkaars argumenten en redenen achter de voorstellen

De omroepsecretaris is redelijk optimistisch over het recente verloop van de onderhandelingen. ‘We zijn al lang met elkaar in gesprek, maar ik merk dat er nu veel beter geluisterd wordt naar elkaars argumenten en de redenen achter onze voorstellen ten aanzien van werkenden met een flexibel contract. Daarnaast denken we dat de meerwaarde van de publieke omroepen en de makers gedurende de afgelopen maanden duidelijk naar voren is gekomen. De rol als vitale sector is meer dan waar gemaakt. Daarom vinden we dat een passende waardering op zijn plaats is.'

​