NVJ-leden BNR akkoord met tweejarige cao

dinsdag 3 november 2015

De NVJ-leden bij BNR hebben ingestemd met een nieuwe cao van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2016. De medewerkers bij BNR krijgen een structurele loonsverhoging van 1,25 procent met terugwerkende kracht per 1 januari 2015 en nog eens eenzelfde percentage per 1 januari 2016. Op die datum ontvangen ze ook 0,5 procent incidentele loonsverhoging.

Onderzoek aansluiting cao FD-groep

Uiterlijk mei 2016 wordt door BNR een onderzoek ingesteld naar de mogelijkheid van aansluiting  bij de cao van de FD-groep (cao Uitgeverijbedrijf). Nog voor eind 2016 wordt hierover een besluit genomen. De NVJ dringt hier al jaren op aan.

Tevredenheidsonderzoek

BNR zal in het tweede kwartaal van 2016, en daarna periodiek, een medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO) houden om inzicht te krijgen in de werkbeleving van de medewerkers. Ook komt er voor eind 2015 een ARBO risico-inventarisatie. In een eerder door de NVJ gehouden enquête onder redactieleden kwam onder andere de hoge werkdruk als aandachtspunt naar voren. De redactieraad wordt bij de opzet van het MTO betrokken en de uitkomsten en aanbevelingen worden bekendgemaakt aan het personeel.

Scholing

Verder wordt scholing om redactieleden beter inzetbaar te maken binnen BNR en op de arbeidsmarkt een onderdeel van het functioneringsgesprek. Dit om individuele wensen van redactieleden beter te inventariseren en beschikbaar budget beter te gebruiken. Ook de functieprofielen worden aangescherpt, zodat helder wordt wat precies de taken en verantwoordelijkheden zijn, welke competenties daarvoor nodig zijn en welk salaris er tegenover staat.

Lidmaatschap fiscaal aantrekkelijk

Lid zijn van de NVJ blijft ook bij BNR fiscaal aantrekkelijk, omdat je via je werkgever ongeveer de helft kunt terugvragen. Bekijk hier alle voordelen van het lidmaatschap.

Na ondertekening is de nieuwste versie van de BNR cao hier te raadplegen.