NVJ legt eindbod Sociaal Plan DPG Media en DPG Media Magazines positief voor

donderdag 3 september 2020

Voor het eerst sinds geruime tijd heeft de NVJ, samen met de andere bonden, een onderhandelingsresultaat bereikt voor een Sociaal Plan bij DPG Media dat deze maand in moet gaan. De Ondernemingsraad van DPG heeft bij het tot stand komen van de regeling een belangrijke rol gespeeld.

Hoewel besprekingen over een Sociaal Plan wat ons betreft nooit goed nieuws zijn, is het positief om te kunnen melden dat de NVJ bij deze onderhandelingen weer de rol heeft kunnen vervullen die haar volgens de cao in dit proces toekomt. We zijn als volwaardig onderhandelingspartner tijdig geïnformeerd en hebben kunnen meedenken over oplossingen.

Geen journalistieke banen weg

Voor de journalistiek betekent dit Sociaal Plan vooralsnog niet dat er formatiereducties aankomen. DPG heeft ons verzekerd dat de reorganisatie die nu voor advies voorligt bij de OR ondersteunende afdelingen treft waar dubbele bezetting is ontstaan door de overname van de activiteiten van Sanoma. Niettemin, het zijn onzekere tijden. Om de belangen van onze leden de komende 2 jaar te waarborgen vonden we het belangrijk dat de NVJ partij is bij dit Sociaal Plan. Het resultaat van de onderhandelingen met DPG is zodanig dat de NVJ en de andere betrokken bonden het onderhandelingsresultaat met een positief advies hebben voorgelegd aan hun leden. Zij hebben tot en met donderdag 17 september de tijd om hun stem uit te brengen.

Kernpunten Sociaal Plan

Hieronder in het kort de kernpunten; de integrale tekst van het Sociaal Plan kan via deze link bestudeerd worden.

  • Looptijd 18 september 2020 tot 30 juni 2022;
  • Voor medewerkers in vaste dienst van DPG Media BV en DPG Media Magazines BV, ter vervanging van eerdere afspraken waaronder het SBK Sanoma 2020-2021;
  • Ontslagvergoeding tot 50 jaar 1,5 x geldende Transitievergoeding (gemaximeerd); vanaf 50 jaar 1,75 (gemaximeerd) en een ouderenregeling die bestaat uit aanvulling tot 85% van het salaris tot AOW. Vanaf 5 jaar voor AOW datum kunnen journalisten alternatief kiezen voor de regeling uit de CAO UB deel II;
  • Tekenbonus van 2x maandsalaris;
  • Van werk naar werk traject met individuele arbeidsmarkt analyse en begeleidingsbureau met budget van max. € 6.000, – inclusief budget voor juridisch en/of financieel advies;
  • Mogelijkheid voor vrijwillig vertrek (plaatsmakersregeling) met boven omschreven ontslagvergoeding; 

Bijeenkomsten

We zijn gewend in de periode waarin leden hun stem over een Sociaal Plan kunnen uitbrengen op redactie- of uitgeverijlocatie langs te komen om de regeling en het stemadvies toe te lichten en te motiveren. Dat durven we in deze Corona tijd niet te organiseren. Uiteraard kan ik als betrokken onderhandelaar individuele vragenstellers antwoord geven – zie mijn email adres onderaan de mail. Ook kan de NVJ tussentijds Zoom- of Teams bijeenkomsten (digitaal dus) organiseren als daarvoor voldoende animo is. Je wordt daarover dan tussentijds geïnformeerd via de mail.

Willen jullie als groep of redactie geïnformeerd worden? Laat dat dan weten via een e-mail aan AdeWinter@nvj.nl.


Meer leden, meer power! Word ook lid van de NVJ!