NVJ ondertekent aangepast onderhandelingsresultaat BDU niet

vrijdag 14 december 2012

Na afwijzing van het onderhandelingsresultaat voor een Sociaal Plan BDU hebben NVJ, FNV KIEM en CNV Media deze week opnieuw met de directie van BDU onderhandeld. Dit overleg heeft geleid tot enkele aanpassingen, maar de NVJ legt dit resultaat niet opnieuw ter stemming aan haar leden voor. Reden is dat de veranderingen niet hebben geleid tot verbetering voor journalisten.

De andere twee bonden zullen het aangepaste resultaat wel aan hun leden voorleggen, aangezien de aanpassingen voor die groep wel enkele verbeteringen bevat. Mochten de leden van deze bonden dit keer wel instemmen, is er een rechtsgeldig sociaal plan tot stand gekomen. De NVJ zal dit sociaal plan dan niet ondertekenen.

Dat zal betekenen dat leden van de NVJ niet worden gebonden door het sociaal plan. Dit biedt ruimte voor de NVJ-leden op individuele basis aangepaste vertrekvoorwaarden overeen te komen. Niet-leden worden wel gebonden door een eventueel door de twee bonden getekend sociaal plan.

Uiteraard staat het ieder lid vrij om een aangeboden regeling – al dan niet overeenkomstig het sociaal plan – van de BDU-directie te accepteren. In alle gevallen adviseert de NVJ boventallige leden zich juridisch te laten bijstaan door de NVJ Juristen en Advocaten.

Lees ook:
Leden NVJ wijzen sociaal plan Koninklijke BDU af