NVJ Pamflet Freelance: opkomen voor freelance (foto)journalisten

woensdag 14 november 2012

Freelancers hebben recht op fatsoenlijke tarieven en moeten de kans krijgen om kwaliteit te leveren. Dit staat in Pamflet Freelance 1.0 dat de NVJ heeft opgesteld. Terwijl de journalistiek drijft op de inzet van duizenden freelancers, hebben zij nauwelijks nog een onderhandelingspositie. De NVJ vindt dat het tij snel gekeerd moet worden. Het Pamflet Freelance 1.0 zal op 27 november door NVJ voorzitter Hella Liefting worden overhandigd aan Tweede Kamerleden tijdens een speciale NVJ Kamerbreed-discussie. Deze bijeenkomst maakt deel uit van het Eerlijk Deel Festival die op deze dag wordt gehouden in Den Haag.

Pamflet Freelancers 1.0

1. Freelancers hebben recht op meer houvast. De NVJ zou de ruimte moeten krijgen om vrijer adviezen te geven over fatsoenlijke tarieven en percentages voor hergebruik in de sector. Door de concentratie in medialand hebben freelancers meer houvast nodig als tegenwicht. De mediawereld verandert, daar moet de NMa in haar afwegingen naar de markt ook rekening mee kunnen houden. De Wetgever geeft ruimte voor schaalvergroting in de mediamarkt, dan moeten freelancers zich ook tegen grotere concerns kunnen weren.

2. Freelancers hebben recht op een billijke vergoeding net zoals hun collega’s in vast dienst verband. De tweedeling tussen betaalde krachten en freelancers neemt toe. De beroepsgroep moet bij het uitzetten van opdrachten aan freelancers beseffen dat zij feitelijk directe collega’s inhuren en dat zij misschien wel over een jaar zelf zo’n freelance-collega zijn. Dat betekent dat je een fatsoenlijk tarief betaalt aan een freelancer, waarvoor hij/zij vakwerk kan afleveren. Dat kan een eindredacteur/hoofdredacteur zelf beïnvloeden, dat kan een redactieraad of redactiecommissie agenderen!

3. Freelancers hebben recht op een volledige vergoeding. Ongeacht of een stuk (integraal of verkort) wordt geplaatst na een overeenkomst tussen de opdrachtgever en de (foto)journalist. De (foto)journalist verdient loon naar werken en dient een volledige vergoeding te krijgen.

4. Freelancers hebben recht op tijdige betaling. De factuur van de (foto)journalist dient veertien dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Facturering kan geschieden vanaf het tot stand komen van de overeenkomst.

5. Geef freelancers de kans om kwaliteit te leveren. De overheid moet beseffen dat de journalistiek serieus onder druk staat. Titels blijven bestaan, maar de inhoud wordt dunner. Op redactie en freelancers wordt bespaard, dat heeft harde gevolgen voor de onafhankelijke en onderzoekende kracht van de journalistiek. De overheid zou deze functie van de journalistiek concreet moeten ondersteunen, te beginnen bij het steunen van journalistieke initiatieven, lokaal en regionaal.

Lees ook:
Speciale NVJ Kamerbreed: Politici over freelancemarkt
NVJ-voorzitter: “Freelancemarkt is compleet bedorven”
Het volledige programma van het Eerlijk Deel Festival