NVJ stuurt brandbrief aan NPO over voortbestaan Argos en Reporter

woensdag 21 juni 2017

De afgelopen dagen is veel commotie ontstaan over het voornemen van de NPO om te bezuinigen op het budget van de twee belangrijkste journalistieke onderzoeksprogramma’s, Argos en Reporter. De NVJ voert momenteel de campagne ”Journalistiek heeft een prijs !” waarin zij juist opkomt voor het behoud van en investeren in kwaliteitsjournalistiek. De NVJ doet een dringend beroep op de NPO en de omroepen om geen onomkeerbare besluiten te nemen.

Diepgravende journalistiek – zoals wekelijks te beluisteren in Argos en Reporter - is een belangrijke kerntaak van de Publieke Omroep. Zeker in deze tijden van nepnieuws kan en wil de NVJ een voorgenomen halvering van de zendtijd en vermindering van het budget met 30 procent onmogelijk zien als een ‘vernieuwing’. ‘Wij vrezen dat hiermee kennis en kunde voor de publieke omroep verloren gaan, terwijl de aard van de vernieuwing nog volstrekt onduidelijk en onbewezen is’, aldus de NVJ in een brief aan NPO.

Het maatschappelijk belang van prijswinnende programma’s als Argos en Reporter reikt vele malen verder dan alleen de directe luistercijfers doen vermoeden. In de publiciteit is tot dusver nog geen aandacht geweest voor een ander voorgenomen besluit, namelijk het verdwijnen per 1 januari 2018 van Kamerbreed, het enige politieke praatprogramma op Radio1 waarin nog de tijd kan worden genomen voor verdieping.

De NVJ is niet tegen veranderingen, maar heeft wel moeite met besluiten die drastisch ingrijpen in alom gewaardeerde kwaliteitsprogramma’s of die geheel doen verdwijnen zonder dat het alternatief duidelijk is. De betrokken programmamakers tasten in het duister. Ook de personele gevolgen zijn ongewis. Waarom wordt er niet met de programmamakers (en/of Redactieraden) gecommuniceerd en worden zij niet meer bij de besluiten betrokken ? Niet alleen verantwoording achteraf, zoals onlangs gezamenlijk is afgesproken, maar juist ook vooraf. Dat zou tot veel meer draagvlak kunnen leiden.

We gaan niet over de inhoud, zegt de NPO altijd. Maar de gang van zaken rond Argos, Reporter en Kamerbreed laat volgens de NVJ wat anders zien. Halvering van zendtijd en vermindering van budget kan niet zonder gevolgen blijven voor vorm en inhoud van de programma’s. Ook maakt de NVJ zich zorgen over het mogelijke verlies van (journalistieke) banen die de NPO besluiten met zich mee brengen, zonder dat de NPO daar evenwel  de eindverantwoordelijkheid voor draagt of neemt. Als idee wil de NVJ hier neerleggen een minimale garantie dat die banen behouden blijven binnen hetzelfde genre.

Naar verluidt neemt het NPO bestuur op donderdag 22 juni a.s. een besluit over het Jaarplan Radio 2018. De NVJ doet een dringend beroep op de NPO en de Omroepen om geen onomkeerbare besluiten te nemen zonder dat eerst evenwichtige discussies met de makers hebben plaatsgevonden. De vele reacties – ook op de sociale media - de afgelopen dagen laten zien hoeveel belang er wordt gehecht aan het voortbestaan van Argos en Reporter in de huidige vorm.

De NVJ en NPO staan ons inziens voor hetzelfde belang:  een focus op kwaliteitsjournalistiek binnen de publieke omroep. En waar mogelijk, in een gezonde dialoog met de makers.