Een oerwoud van flexbaantjes

maandag 15 december 2014

Er waren eens omroepwerkgevers die boos waren op politiek Den Haag. Best begrijpelijk, na al die miljoenenbezuinigingen en pogingen van Kamerleden zoals Ton Elias en Martin Bosma om op de stoel van bestuurders en programmamakers te gaan zitten. Helaas namen ze wraak op de verkeerde: minister Asscher van Sociale Zaken. Die wilde meer zekerheid creëren voor mensen met deeltijdbaantjes en tijdelijke contracten.

Werkgevers moesten van hem na twee jaar beslissen of ze iemand in vaste dienst wilden nemen of niet. De sociale partners waren het met de bewindsman eens. Leek het. Al snel roerden zich werkgevers die zich afvroegen: kan voor onze sector geen uitzondering worden gemaakt? Zoals de werkgevers bij  de omroep. Zij wilden tijdelijke contractanten vier jaar aan het lijntje kunnen houden in plaats van twee jaar. Het liep zelfs zo hoog op dat de cao-onderhandelingen strandden.

Nee, dit is geen sprookje maar barre werkelijkheid. Soms word ik moe van de hypocrisie van de media: ze houden anderen permanent voor dat die meer aan solidariteit, emancipatie en het creëren van werkgelegenheid moeten doen. Maar zelf het goede voorbeeld geven? Dan melden de werkgevers in Hilversum: we vormen nu eenmaal een bijzondere sector, we hebben flexibiliteit nodig om onze programma’s te maken, we ontkomen er niet aan de miljoenen bezuinigingen af te wentelen op ons personeel.

De NVJ begrijpt ook dat in de eenentwintigste eeuw een arbeidsorganisatie niet meer alleen kan bestaan uit werknemers die onder de cao vallen. Maar dat is geen reden om  een oerwoud aan flexibele baantjes in stand te houden.  Je zou op zijn minst mogen verwachten dat de nieuwe wet van Asscher uitgangspunt is. Beste omroepbazen, wilt u zo goed zijn uw vetes met Den Haag niet uit te vechten over de ruggen van het personeel?

PS Maandag 22 december houdt de NVJ een vergadering met de leden bij de omroep over de verwikkelingen rond de cao. Tijdstip en locatie: 13.00 uur Bij AVROTROS, Witte Kruislaan 55 in Hilversum (onder voorbehoud).