Onderhandelingen cao Uitgeverijbedrijf zijn begonnen

vrijdag 12 mei 2017

De onderhandelingen voor een nieuwe cao Uitgeverijbedrijf zijn donderdag begonnen met het uitwisselen van voorstellenbrieven door de verschillende partijen. Bij deze aftrap werden onder andere de huidige ontwikkelingen in de mediasector besproken. De NVJ deed dit vanuit de optiek van de journalisten.

NVJ-onderhandelaar Annabel de Winter: ‘We vinden dat na alle bezuinigingen op personeelskosten, nu vol ingezet moet worden op de kwaliteit van de journalistiek. Dat betekent dat er weer geïnvesteerd wordt in mensen. Het zijn immers de journalisten die voor de content zorgen, waarmee de branche haar geld verdient en bijdraagt aan de verbeterde bedrijfsresultaten in het afgelopen jaar.’

Gelijk speelveld

Een ander belangrijk punt voor de NVJ is het bespreekbaar maken van een gelijk speelveld voor werknemers en mensen met een opdrachtrelatie in de journalistiek. 'We vinden dat door de huidige praktijk van onder andere eenzijdige algemene voorwaarden voor freelancers de branche en de journalistiek worden uitgehold.’  De NVJ staat hier niet alleen in. Ook FNV, CNV en De Unie hebben hier een belangrijk punt van gemaakt in hun voorstellen.

Tijdens de eerste overlegronde over een nieuwe cao Uitgeverijbedrijf waren vrijwel de voltallige delegaties van NVJ, FNV, CNV, De Unie en werkgevers aanwezig. De volgende onderhandelingen vinden plaats op maandagmiddag 29 mei.