Onderhandelingsakkoord Sociale Regeling reorganisatie HaH 2017

donderdag 16 maart 2017

Na vier rondes stevig onderhandelen met directie van De Persgroep heeft de NVJ, daarbij gesteund door de OR, woensdag overeenstemming bereikt met de Persgroep over een onderhandelingsakkoord voor de Sociale Regeling reorganisatie HaH 2017. Het onderhandelingsakkoord is voorgelegd aan zowel de leden als aan alle stemgerechtigde journalisten van De Persgroep HaH Weekbladen die door de reorganisatie worden getroffen.

De NVJ vindt de inhoud van het onderhandelingsakkoord zodanig dat zij het met een positief stemadvies voorlegt.

Belangrijkste punten uit het onderhandelingsakkoord:

  • ​​maximale inzet herplaatsing binnen Persgroep;
  • ​zo min mogelijk gedwongen ontslagen;
  • voor iedereen wiens functieplaats vervalt en die niet binnen Persgroep kan worden herplaatst​ gelden vertrekregelingen die aansluiten bij Sociale Afspraken 4 maart 2015-1 juli 2016 en de CAO UB Huis-aan-Huisblad journalisten;
  • ​​Regeling 1 (tot 55 jaar): begeleiding naar ander werk/eigen bedrijf of opleiding met een budget van maximaal € 10.000, doorbetaling fictieve opzegtermijn; uitbetaling vakantiedagen indien wordt doorgewerkt gedurende opzegtermijn; schadeloosstelling van 0,9 kantonrechtersformule (2009) tot een maximum van 125% van de maximale transitie vergoeding;
  • Regeling 2 (van 55 tot 60 jaar): begeleiding naar ander werk/eigenbedrijf of opleiding met een budget van maximaal €10.000, doorbetaling fictieve opzegtermijn indien wordt doorgewerkt gedurende opzegtermijn; schadeloosstelling van 0,9 kantonrechtersformule 2009 zonder maximering;
  • Regeling 3 (vanaf 60 jaar): Conform de huidige regeling CAO UB Deel II artikel 16A.15 lid 2 en 3;
  • tekenbonus van € 5000 bruto voor iedereen die de vaststellingsovereenkomst tekent voor 1 april 2017.

Tijdpad solliciteren en herplaatsing  

Met ingang van volgende week worden alle journalisten van HaH Weekbladen door Persgroep uitgenodigd om te solliciteren voor de functie van content coördinator; vanaf donderdag 23 maart zal bekend gemaakt worden wie herplaatst kan worden. Iedereen die niet herplaatst kan worden komt in aanmerking voor de Sociale Afspraken HaH 2017. Gedurende die periode kunnen alle vragen gesteld worden bij Persgroep en bij de OR en de NVJ. De ledenraadpleging wordt besloten met een gewone meerderheid van stemmen.

Voorlichtingsbijeenkomst

Op maandag 27 zal aan het eind van de middag een voorlichtingsbijeenkomst worden gehouden door de NVJ en de OR samen. Deze bijeenkomst wordt vanaf 17.00 uur gehouden bij De Persgroep Printing Best, Tormentil 1, Best.