Overleg besturen Freelance en NVF over positie freelancers

woensdag 14 december 2011

Gisteren hebben de NVJ besturen secties Freelance en NVF gesproken over eigen acties in het verlengde van de acties van de dagbladjournalisten. De besturen erkennen de uitholling van het journalistieke vak door dagbladuitgevers en staan pal achter de waakhondfunctie van de pers.

De besturen kwamen tot het besluit dat eigen acties geen zin hadden omdat ze in collectief verband niets namens freelancers konden eisen. Onderhandelen over tarieven en of overeenkomsten is op grond van de mededingingswet niet toegestaan (kartelverbod). Daarom hebben beide besturen besloten om zich in te zetten voor de individuele belangen van freelancers. Nagedacht is over het doorontwikkelen van diensten aan freelancers waardoor de rechtspositie van freelancers verbeterd. Beide besturen werken de plannen verder uit en maken deze uiterlijk in februari 2012 bekend.

De besturen kwamen dinsdag bijeen omdat freelance leden de NVJ opriepen om te onderzoeken of een Freelance CAO haalbaar is. Ook dit is op grond van de mededingingswet niet toegestaan. Bovendien willen veel freelancers geen afspraken over tarieven. Zij voelen zich voor alles ondernemer en vaste afspraken staan hun onderhandelingen in de weg.