Personeelsbijeenkomst cao-onderhandelingen RTL

maandag 10 december 2018

In de afgelopen weken is met de directie van RTL Nederland overleg gevoerd over een nieuwe cao voor de periode 2018-2019. Hoewel de partijen dichter bij elkaar komen bestaan er nog verschillen over onder andere het salaris. De NVJ wil hierover met de leden in overleg over de voorstellen die nu op tafel liggen en organiseert dinsdagmiddag 11 december een bijeenkomst bij RTL. Leden en niet-leden zijn van harte welkom.

Gespreksonderwerpen zijn onder andere:

 • Een structurele loonsverhoging voor van 2% per 1 januari 2018 en van 2% per 1 januari 2019. Daarnaast stelt de directie over 2018 en 2019 een eenmalige uitkering van 0,25% per jaar voor, indien het EBITA-resultaat over 2018 en 2019 minimaal boven target uitkomt.
 • Aanpassing van de tabel variabele beloning
 • Handhaving eindejaarsuitkering voor de werknemers die daarvoor hebben gekozen in plaats van de variabele beloning
 • Vergoeding scholingskosten redactieraden
 • Duurzame inzetbaarheid
 • Uitbreiding vaderschapsverlof
 • Afspraak gelijk werk / gelijk loon voor werkenden die niet onder de cao vallen
 • Ga hier naar de cao-voorstellen RTL

Datum, tijd en locatie

 • Dinsdag 11 december 2018
 • Aanvang: 16.30 uur
 • Plaats: Cinemazaal, RTL