Persvrijheid en veiligheid. Wat doet de NVJ voor haar leden?

maandag 11 april 2022

Heb je behoefte aan veiligheidstips? Wil je weten hoe het zit met inbeslagnames door de politie? Of zoek je een verzekering die ook in risicovolle gebieden dekking geeft? We hebben een aantal diensten op een rijtje gezet, speciaal op het gebied van bescherming, veiligheid en persvrijheid. 

Foto: Laurens van Putten, ANP

Journalisten, fotojournalisten, filmmakers en andere mediaprofessionals moeten hun werk onafhankelijk en in vrijheid kunnen uitoefenen. De NVJ zet zich daarom in voor persvrijheid, bescherming en veiligheid. 

Wat doet de NVJ voor haar leden?

Wat doet de NVJ verder?

Persvrijheid

We komen in actie als de persvrijheid in het gedrang komt. Door actieve informatieverstrekking en het leveren van advies aan de overheid, brengen we het belang van persvrijheid onder de aandacht.

Onze advocaten en juristen ondersteunen principiële rechtszaken waarin de schending van de persvrijheid aan de orde wordt gesteld.

We zijn medeorganisator van een jaarlijks persvrijheidsevenement rondom de Dag van de Persvrijheid op 3 mei.

Persvrijheidsfonds

Het Persvrijheidsfonds, opgericht door de NVJ en het Genootschap van Hoofdredacteuren, ondersteunt juridische procedures met een principieel karakter.

Veiligheidsadviezen

De NVJ geeft advies en ondersteuning aan journalisten die voor hun werk naar gevaarlijke gebieden afreizen. Op onze veiligheidspagina vind je tips, landeninformatie, expertcentra en hulporganisaties.

Veiligheidstrainingen

De NVJ Academy biedt een breed pakket aan veiligheidstrainingen (ook incompany):

  • Verslaggeving in conflictgebieden
  • Medische cursus – levensreddende handelingen
  • Algemene veiligheidstraining
  • Terrorisme en aanslagen
  • Omgaan met agressie
  • Workshop Veiligheid in conflictgebieden op 3 mei (lees ook het interview met workshopleider Peter ter Velde over reizen in conflicgebieden)
  • Humanitair oorlogsrecht in samenwerking met het Rode Kruis
  • Asiel en vluchtelingen in samenwerking met UNHCR en Vluchtelingenwerk

Politie en Pers

Journalisten en politiemensen dienen elkaars rollen over en weer te respecteren. Beide partijen dienen een publiek belang en moeten zich inspannen elkaar het werk niet onnodig moeilijk te maken. De NVJ geeft tips over onder andere het werken op straat en in openbare ruimtes, werken in door de politie afgezet gebied, bronbescherming en voorwaarden bij dwangmiddelen. 

Met regelmaat wordt het werk van journalisten door politie en justitie verhinderd, zoals het inbeslagnemen van materiaal, huiszoekingen of (dreiging met) arrestaties. Het Meldpunt Politie & Pers ondersteunt journalisten in dergelijke gevallen. Meld incidenten per telefoon 020-303 97 00 of e-mail vereniging@nvj.nl.

Persalarmering

Met de Nationale Politie hebben we afspraken gemaakt omtrent incidenten die gemeld moeten worden aan journalisten. In geval van geen of gebrekkig persalarm kan hierover een klacht worden ingediend. Hier vind je de lijst met persalarmeringen die de NVJ en politie hebben samengesteld en het formulier om een klacht over gebrekkig persalarm in te dienen.  

Bekijk ook onze themapagina's

 

Reageren

Login of registreer om te kunnen reageren

1 reactie

Berings Berings
Kan ik reageren?
18 april 2023