Plus+ in Antwerpen

donderdag 23 april 2009

De sectie Plus+ bracht op 15 april een bezoek aan Antwerpen. Na de jaarvergadering van de sectie werden de Plus-leden geïnformeerd over het perslandschap in Vlaanderen en De Persgroep. Zij bezochten vervolgens museum Plantin-Moretus.

Pensioenen
Tijdens de jaarvergadering gaven Dick Oosterbaan en John van Miltenburg de stand van zaken met betrekking tot de pensioenen. Door de kredietcrisis en de economische teruggang zijn vele pensioenfondsen in de problemen gekomen. Bij de meeste pensioenfondsen zal er een aantal jaren geen sprake van indexatie zijn. Bij de actieven staat de opbouw van het pensioen dan ook even stil. In het pensioenfonds PNO is het gelukt per 1 april een indexatie van een half percent te realiseren. De verwachting is dat pensioenfonds PGB de premies gaat verhogen. De pensioenfondsen zullen binnen drieënhalf jaar de grootste ellende achter de rug hebben, zo is de verwachting. De aandelenportefeuilles zullen gaan veranderen, zodat de pensioenfondsen minder gevoelig zijn voor de beursschommelingen. Bij PNO zal de beleggingsmix meer op duurzaamheid worden afgestemd. Een streven blijft gericht op een zo goed mogelijk pensioen en indexatie.

Coaching
De sectie Plus+ werkt samen met de NVJ-jongerensectie Vers in de Pers (ViP) aan een coachingprogramma. De coaching verloopt voornamelijk in het kader van Masterclass, een project van De Journalist. In een aantal gevallen hebben ‘plussers’ jonge collega’s bijgestaan bij de voorbereiding van een artikel. Bij de ViP-sectie is de lijst bekend van Plus+-leden en hun deskundigheid. Toch blijkt in de praktijk dat niet of nauwelijks wordt gevraagd om advies of begeleiding. Dit heeft waarschijnlijk enige tijd nodig. Jonge collega’s zijn gebaat bij coaching. De wil is er wel, maar ze weten soms niet waarover ze zouden kunnen schrijven. De taalvaardigheid blijkt soms heel beperkt, zodat ook op dit punt coaching heel nuttig kan zijn.

Persgroep
Na de lunch gaf collega Geert van Hecke, redactiemanager van De Persgroep, een schets van het perslandschap in Vlaanderen. De Persgroep heeft binnen enkele jaren de positie in België en Nederland versterkt. In België horen Het Laatste Nieuws, De Morgen en de Financieel-economische Tijd tot de groep. In Nederland is Het Parool al enkele jaren in handen van De Persgroep. De dagbladen van PCM en Algemeen Dagblad komen ook in handen van het familiebedrijf van Christan van Thillo. Volgens Geert van Hecke heeft Van Thillo een warm hart voor dagbladen; hij is zeker geen ‘kille saneerder’. Wel is het uitgangspunt dat de bladen op eigen benen moeten staan. Het is ondenkbaar dat een noodlijdende krant wordt gefinancierd uit de winst van een andere krant.

De leden van de sectie Plus+ brachten vervolgens een bezoek aan het museum Plantin-Moretus.

Vaststelling datum jaarvergadering 2010
Met de datum van woensdag 14 april 2010 gaat de vergadering akkoord. Ook voor 2010 zal mogelijk een aantrekkelijk programma kunnen worden samengesteld. Suggesties hiervoor zijn welkom.