Principeakkoord CAO Nieuwsbladjournalisten

woensdag 8 december 2010

Werkgeversorganisatie NNP en NVJ hebben een principeakkoord bereikt over de CAO Nieuwsbladjournalisten 2010-2012. Het salaris van de journalisten wordt per 1 april 2011 structureel met 1,25 procent verhoogd. Verder is er de afspraak gemaakt dat NNP samen met werkgeversorganisatie VSHU gaat onderzoeken of een gezamenlijke CAO Lokale Media mogelijk is.

Het principeakkoord voor een nieuwe CAO Nieuwsblad heeft lang op zich laten wachten. Na een lange periode van stilzwijgen zijn de eerste gesprekken 21 juli jl. van start gegaan. Het CAO-akkoord bij de huis-aan-huisbladjournalisten dit najaar bleek een opening te zijn om het overleg bij de nieuwsbladjournalisten weer op te pakken. Een van de afspraken is dat de werkgeversorganisaties van NNP en VSHU de mogelijkheden bespreken om te komen tot één gezamenlijke CAO Lokale Media. Vervolgens zal er een paritaire commissie worden ingesteld, die met een advies richting CAO-partijen komt. Zo moet er worden gekeken naar de samenstelling van de onderhandelingsdelegatie vanuit beide werkgeversorganisaties en zullen de verschillen tussen de CAO Nieuwsblad en die van Huis-aan-Huis moeten worden besproken. Zo zit er verschil in de loonsystematiek; op loonniveau is er nauwelijks verschil.
Terwijl de werkgeversorganisaties nader tot elkaar moeten komen, heeft de NVJ al veel voorwerk gedaan. ‘Al sinds enkele jaren is er één NVJ-sectie Lokale Media, die ontstaan is uit de secties Huis-aan-huisblad- en Nieuwsbladjournalisten’, zegt NVJ-secretaris Yvonne Dankfort. ‘De onderhandelingsdelegatie is zelfs al langere tijd een mix uit beide partijen. Daarnaast wordt vooronderzoek verricht in hoeverre één journalistieke CAO mogelijk is.’