Reactie op uitspraak rechter zzp’er Volkskrant: schijnzelfstandigheid wordt terecht strenger beoordeeld

dinsdag 27 februari 2024

De rechter heeft bepaald dat een zzp'er die jarenlang bij de Volkskrant werkte als corrector, in loondienst had moeten worden genomen. De freelance corrector had een zaak tegen de krant aangespannen toen de Volkskrant hem niet meer wilde inhuren. De NVJ spreekt van een potentieel impactvolle uitspraak voor veel redacties.

Foto: Peter Hilz

De man werkte sinds 2011 als corrector voor de Volkskrant en werd 's middags en 's avonds voor verschillende diensten ingeroosterd. Vorig jaar wilde de Volkskrant de opdrachtovereenkomst met de man beëindigen, omdat om organisatorische redenen geen corrector meer nodig was. De man stapte vervolgens naar de rechter en stelde dat eigenlijk sprake was van een arbeidsovereenkomst.

Schijnzelfstandigheid wordt – terecht - strenger beoordeeld en meer ingeperkt door dit soort uitspraken, reageert de NVJ. Rechters kijken steeds strenger naar of iemand niet een verkapt werknemer is.

Rechter kijkt naar alle aspecten

Milen van Boldrik, secretaris Freelancers: ‘Veel freelance journalisten werken op de manier zoals deze corrector: op kantoor waar zij instructies ontvangen van een chef. Wat opvalt is de rechter niet kijkt naar één aspect maar alle aspecten in afweging neemt: dus hoe lang werkte deze freelancer? Was het structureel werk? Was het alleen voor vervangingen ziekte/zwangerschap? Ontving hij instructies? Kreeg hij laptop van de zaak? Maar ook, wat was het uurloon?’

Geen gezonde freelance praktijk

Ook kijkt de rechter naar het magere uurloon van deze freelancer en oordeelt dat dit ook kan wijzen op een arbeidsovereenkomst. ‘Terecht natuurlijk’, aldus Van Boldrik, ‘want het is onmogelijk om voor 24 euro per uur een gezonde freelance praktijk te runnen waar je zelf moet opdraaien voor ziekte, pensioen en meer van die dingen die bij een werknemer in loondienst gedekt zijn.

Nieuwe wet in de maak

Niet voor niks is er een nieuwe wet in de maak (wet VBAR) die stelt dat er een behoorlijk rechtsvermoeden is dat je werknemer bent als je onder een uurloon van € 32,24 zit. Deze wet is weliswaar uitgesteld en zal op punten waarschijnlijk worden aangepast, maar er is wel grote kans dat dit deel van de nieuwe zzp-wetgeving eraan zal komen. ‘Vriend en vijand zijn het erover eens dat verkapt werknemerschap bij laagbetaalde freelancers tegengegaan moet worden.’

Van Boldrik: ‘Ik denk dat directies van uitgeverijen en omroepen heel goed moeten nadenken of bureaufreelancers die structureel werk verrichten toch niet een arbeidsovereenkomst aangeboden moeten krijgen? En uurlonen moeten opgekrikt worden naar een punt waar je wél een gezonde freelance praktijk van kan runnen natuurlijk.’