Een rolmodel voor alle lokale kranten

donderdag 22 maart 2012

Sinds enkele weken weet niet alleen hoofdredacteur Eric Klop van de Zutphense Koerier, maar ook heel Zutphen dat Wegener hem verbant naar Apeldoorn. Stadgenoot Marco Mout, zelf afkomstig uit de media, kwam in actie en ontving honderden steunbetuigingen. Dat was volgens hem niet gebeurd als de krant niet zoveel gelezen en gewaardeerd werd. “Wegener heeft blijkbaar niet gekeken wat de krant kan, doet en welk effect dit heeft. Waarom stelt Truls Velgaard deze witte raaf niet als voorbeeld, een rolmodel voor alle lokale kranten? Als het in Zutphen kan, dan kan het misschien ook in Wageningen of waar dan ook.”

Een aantal weken geleden kwam Marco Mout bij toeval Eric Klop tegen. Hij vertelde hem dat hij vanwege efficiency-redenen moest verkassen naar Apeldoorn. Een onbegrijpelijke keuze vond Marco Mout, die zelf ooit werkte bij landelijke en regionale omroepen. Hij vroeg zich af wat de rest van Zutphen vond en een hausse aan reacties volgde. “Inwoners, ondernemers, sportclubs, cultuurinstellingen, politiek, iedereen reageerde. Niet alleen de mensen die er belang bij hadden dat ze goed in de krant kwamen, ook lezers die Klop nauwelijks kenden, maar de Zutphense Koerier gewoon een heel goede krant vonden. Ik vond dat heel opmerkelijk.”

Wat maakt de Zutphense Koerier zo bijzonder?
Ik las de Zutphense Koerier eerst nauwelijks. Het waren saaie stukken, weinig flair in de stijl. Tot er een nieuwe redacteur kwam, die duidelijke taal gebruikte. Over de Koerier werd gepraat. Ik ging die krant lezen en het viel mij op dat die nieuwe journalist goede, onafhankelijke journalistiek bedreef. Hij was in staat om de lokale actualiteit te koppelen aan grotere verbanden, of hij wist grotere verbanden terug te vertalen naar lokale effecten. Bovendien was hij overal aanwezig, was overal op de hoogte van, maar behield tegelijkertijd een gepaste distantie. De Zutphense Koerier is zoveel beter dan de gemiddelde lokale of regionale krant.”

Wat gaat er verloren bij zijn verhuizing? Klop blijft immers dezelfde onafhankelijke, gedreven journalist.
“Heel simpel, ogen en oren gaan in deze middelgrote stad gaan verloren. Natuurlijk kun je een heleboel digitaal afwerken. Maar lokale journalistiek moet zijn lokale inbedding hebben. Dat vereist een journalist die het traditionele handwerk beheerst, die aanwezig is, de mensen kent en weet hoe de hazen lopen. Dan maakt het geen moer uit of het iemand is die de hele dag achter Hero Brinkman aanloopt en zijn feiten moet kennen, of dat het iemand is die de hele dag achter de lokale politicus aan rent en de feiten moet kennen. Dat is wat de basis van wat journalistiek moet zijn. Wat nu verloren gaat, is zijn zicht en visie op de stad.”

Hoe erg is dat?
“In dit geval is de krant een grote samenbindende factor. Kijk alleen al naar het aantal reacties dat is binnengekomen naar aanleiding van mijn actie. Als deze krant niet zoveel gelezen en gewaardeerd zou worden, dan had ik misschien nauwelijks reacties gekregen. Het aantal loopt in de honderden. Blijkbaar is deze krant een voorziening die je niet kunt wegrationaliseren als kostenpost. Bovendien is er nog iets interessants en dat is dat de Zutphense Koerier zichzelf financieel kan bedruipen. Adverteerders weten dat deze krant goed wordt gelezen. Ondernemers vertelden me dat als de krant straks minder goed wordt gelezen, ze ook niet meer adverteren. Daar heb je ’t al.”

U heeft de kwestie aangekaart bij Wegener, wat is hun reactie?
“Helemaal niets. Ik had dat ook niet verwacht. Maar als Wegener vindt dat een kantoor in Zutphen zoveel geld kost, dan wil ik daar de berekening wel eens van zien. Hoeveel kost nou een kantoortje, een computer en een archiefkast? Eric Klop moet nu heen en weer reizen. Wat is de besparing? Ik heb Truls Velgaard benaderd om een dag lokaal journalist te zijn hier in Zutphen. Ik heb hem bovendien de vraag voorgelegd of hij alleen kijkt met zijn rekenmachine of dat hij kijkt naar kwaliteit en lange termijn? Er is geen visie. Wegener heeft blijkbaar niet gekeken wat deze krant kan, doet en welk effect dit heeft. Een beslissing neem je op basis van kennis, maar dat is hier niet gebeurd. Waarom stelt Velgaard deze witte raaf niet als voorbeeld, een rolmodel voor alle lokale kranten van Wegener? Als het in Zutphen kan, dan kan het mogelijk ook in Wageningen of waar dan ook.”

Welke stappen gaat u verder ondernemen?
“We doen alles in stapjes. Er is een actie gestart en de volgende fase gaat over enkele weken in. Naar aanleiding van de publiciteit hebben we heel veel reacties ontvangen van journalisten die ook lokaal of regionaal actief zijn en zeggen dat wij verwoorden wat ze zelf niet durven zeggen, omdat ze onder druk staan. Zij vragen ons om uit te leggen waarom de Zutphense Koerier goed draait. We zien hierin een kans om andere journalisten te inspireren. Meer
wil ik daar nog niet over zeggen. Overigens willen we dit als externe partij doen. Eric Klop houden we bewust buiten de actie omdat dit voor hem een lastige situatie is.”

En de Zutphense Koerier verzelfstandigen?
“Je zou het toch bijna denken… natuurlijk ga je rekenen, maar mijn belang is alleen dat ik een goede krant wil lezen en verder heb ik het druk genoeg met mijn mediabureau, de Plannensmeders, en met mijn andere passie, beeldhouwen. Maar iedere ondernemer die een rekensom maakt, kan zien dat deze titel in deze stad een goed potentieel heeft.”