RTL mag DSB stukken op website laten staan

donderdag 24 december 2009

De NVJ is tevreden met het oordeel van de kortgeding-rechter over de publicatie van vertrouwelijke stukken van DNB op de website van RTL. De rechter heeft in de optiek van de NVJ terecht het journalistieke belang zwaarder gewogen dan het belang van DNB en de eis tot verwijdering van de stukken afgewezen.

Algemeen secretaris Thomas Bruning geeft aan dat dit voor de journalistiek een belangrijke uitspraak is. ‘Media moeten bewijsstukken kunnen publiceren die als onderbouwing dienen voor een journalistiek relevant verhaal, ook als deze stukken een vertrouwelijk karakter hebben. Uiteraard dient er altijd een zorgvuldige afweging gemaakt te worden wat en op welke wijze iets openbaar gemaakt wordt, doch het was in deze kwestie evident dat RTL deze afweging zeer zorgvuldig had verricht.’