Stroeve onderhandelingen nieuwsbladjournalisten

dinsdag 7 september 2010

De CAO-onderhandelingen voor nieuwsbladjournalisten verlopen erg stroef. De werkgevers gaan niet akkoord met het voorstel van de NVJ om de lonen structureel te verhogen met 1,5 procent per 1 januari 2010 en 1,5 procent per 1 januari 2011. De werkgevers bieden een half procent eenmalig als persoonlijk budget gericht op opleiding.

‘Er zit geen beweging in’, reageert Yvonne Dankfort namens de NVJ. ‘We vragen een structurele verhoging in het kader van behoud van koopkracht. Het merkwaardige is dat bij het CAO-akkoord voor de grafici wel een structurele verhoging is overeengekomen van twee keer een half procent plus een scholingsbudget. De NVJ zal binnenkort haar nieuwsbladleden uitgebreid informeren over de voortzetting van de onderhandelingen.

Voorstellenpakket NVJ:

1. Contractperiode
Een contractperiode van 24 maanden (1-1-2010 t/m 31-12-2011)

2. Behoud van koopkracht

In het kader van behoud van koopkracht stelt de NVJ voor de lonen structureel aan te verhogen met 1,5% per 1-1-2010 en 1,5% per 1-1-2011.

3. Evaluatie van de functie-indelingssystematiek en zonodig aanpassing

4. Beoordeling van het loongebouw op marktconformiteit gebaseerd op andere (journalistieke) sectoren met vergelijkbare competenties met kennis op HBO-niveau.

5. Instroomproject
Invulling geven aan de mogelijkheden die het Stimuleringsfonds biedt om
gedurende een periode van 2 jaar net afgestudeerde journalisten te laten instromen.