Uitbreiding en aanpassing steunpakket ondernemers

dinsdag 26 januari 2021

Het kabinet maakte op 21 januari 2021 bekend dat het steunpakket voor ondernemers wordt uitgebreid en aangepast. In dit bericht lees je de belangrijkste wijzigingen.

TVL: Tegemoetkoming Vaste Lasten

De TVL helpt mkb-bedrijven en zzp'ers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten, exclusief loonkosten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan huur, abonnementen en verzekeringen. In het nieuwe steunpakket wordt de regeling uitgebreid en kunnen meer ondernemingen aanspraak maken op TVL-steun. Ook gaat de vergoeding omhoog. Vanaf 30% omzetverlies wordt 85% van de vaste lasten vergoed. (Aanvragen via Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)

Starters

Het kabinet voert een nieuwe regeling in voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen. De precieze invulling wordt nog vastgesteld. De regeling, die zoveel mogelijk wordt gebaseerd op de TVL, geldt zowel voor het eerste als tweede kwartaal van 2021.

TONK: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

Voor ondernemers die binnen het huidige regelingenpakket buiten de boot vallen heeft het kabinet de TONK ingesteld. Deze regeling is voor ondernemers die door inkomensterugval niet meer betaald kunnen worden. Het kan gaan om zelfstandigen die veel van hun opdrachten zien verdwijnen, of werknemers die vanwege quarantaine inkomsten mislopen. De regeling moet nog verder worden uitgewerkt en loopt via gemeenten. Het kabinet reserveert hiervoor 130 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2021. In februari is naar verwachting de uitwerking afgerond. (Aanvragen via woongemeente)

NOW: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

Met de NOW wil de overheid zoveel mogelijk werkgelegenheid behouden tijdens de coronacrisis. Werkgevers die structureel omzetverlies hebben en voldoen aan de voorwaarden, kunnen met de NOW een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. Binnen het derde steunpakket is de regeling onder de naam NOW 3 verlengd van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021. Enkele voorwaarden zijn aangepast. Zo gaat de vergoeding van 80 naar 85 procent van de loonsom. Vanaf 15 februari 2021 kan de NOW worden aangevraagd voor de maanden januari, februari en maart. (Aanvragen via UWV)

TOZO: Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers

De TOZO is in het leven geroepen om zelfstandigen inkomensondersteuning te bieden om te zorgen dat ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Per 1 april 2021 gaat de verlengde TOZO in. In deze zogenoemde vierde verlenging zou sprake zijn van een vermogenstoets. Het kabinet ziet echter af van de invoering daarvan. (Aanvragen via woongemeente)

Belastinguitstel

Het kabinet heeft de periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen, verlengd tot 1 juli 2021. 


  • Freelance journalisten, die tekst of scripts leveren, kunnen via het Noodfonds NVJ een aanvraag indienen voor compensatie van misgelopen inkomsten tot maximaal 5000 euro. Aanvragen kunnen worden ingediend worden tot en met 31 januari 2021 en van 1 tot en met 30 april 2021.
  • Via het Matchingfonds van De Coöperatie kunnen schrijvende freelancers en freelance fotografen een werkbeurs aanvragen voor journalistieke projecten. Let op: het aanvragen van werkbeurzen voor schrijvende journalistiek kan weer vanaf 1 maart 2021.