Voorstellenpakket CAO RTL Nederland: 3,5 procent loonruimte

woensdag 20 oktober 2010

In haar voorstellenpakket voor een nieuwe CAO bij RTL Nederland acht de NVJ een loonruimte van 3,5 procent gerechtvaardigd. Aangezien RTL Nederland qua resultaten er aanzienlijk beter voor staat dan vorig jaar gaat de NVJ er vanuit bij de komende CAO-onderhandelingen sneller tot goede resultaten te kunnen komen. De CAO RTL Nederland verloopt op 1 januari 2011. In het voorstellenpakket dat de NVJ deze week aan haar leden werkzaam bij RTL Nederland stuurt, staat duidelijk een verbetering van de arbeidsvoorwaarden voorop. Daarbij wil de NVJ aandacht voor een betere afstemming tussen werk en privé.

Voorstellenpakket NVJ CAO RTL Nederland 2010

1. Looptijd:
In principe gaan wij uit van een looptijd van 1 jaar, maar een langere looptijd is bespreekbaar.

2. Loon:
Gezien de resultaten die RTL Nederland maakt, in combinatie met de forse pas op de plaats die in de vorige CAO heeft plaats gehad, achten wij loonruimte van 3,5 procent gerechtvaardigd.

3. Vergoedingen:
Wij willen dat de (extra) werkgeversbijdrage in de kosten van de zorgverzekering verhoogd wordt naar € 30,=. Deze bijdrage komt bovenop de wettelijke verplichte bijdrage.

4. Werktijden:
In navolging van medewerkers van RTL Productions stellen wij voor het ook voor medewerkers van RTL Nederland mogelijk te maken vrijwillig over te stappen naar een 40-urige werkweek.

5. Verlof:
Wij stellen voor 1e Paasdag en 1e Pinksterdag ook op te nemen in de lijst van bijzondere feestdagen die gecompenseerd worden. Bovendien stellen wij voor het wettelijke kraamverlof voor de partner te verlengen naar 14 dagen. Ook het adoptieverlof dient in duur gelijk te zijn aan het zwangerschapsverlof.

6. Invulling caferatiasysteem:
Eerder is in de CAO vastgesteld dat bronnen en doelen per jaar door werkgever en vakorganisaties worden vastgesteld. Wij stellen voor om voor de komende CAO-periode de bovenwettelijke vakantiedagen, de ATV-dagen, de Seniorendagen en de dagen die nog in de zogeheten vakantieberg zitten aan te merken als bronnen. Naast de al in de regeling genoemde doelen inkoop extra pensioen, sabbatical, fiets en geld willen wij het doel (kwalificerende) opleiding toevoegen. Verder pleiten wij er voor de cafetariaregeling breder onder het personeel bekendheid te geven.

7. Scholing/opleiding:
Juist in een tijd dat de technologie snel veranderd is het van groot belang om te blijven investeren in de scholing van medewerkers. Daartoe stellen wij voor elke medewerker de beschikking te geven over een persoonlijk opleidingsbudget. Dit budget moet nadrukkelijk ook beschikbaar zijn voor (externe) loopbaanbegeleiding.

8. Journalistieke zaken:
Wij stellen voor om ook duidelijk te bepalen welke programma’s die door RTL Productions worden gemaakt journalistiek zijn en derhalve ook vallen onder het redactiestatuut.
Aangezien ook voor RTL Nederland de persvrijheid hoog in het vaandel staat stellen wij voor een vast bedrag te reserveren ten behoeve van het Persvrijheidsfonds. Dit fonds heeft zich tot doel gesteld gelden ter beschikking te stellen voor het voeren van principiële procedures, die de persvrijheid van de Nederlandse media en meer specifiek het werken van die media in de meest optimale ongehinderde omstandigheden mogelijk moeten maken.