Wat houdt de privacywet AVG in voor (foto)journalisten?

woensdag 23 mei 2018

Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe Europese privacywet AVG. Met deze wet krijgen burgers meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Zo mogen zij hun gegevens inzien, laten wijzigen of zelfs volledig laten wissen. Voor journalistieke doeleinden geldt een aantal uitzonderingen.

Journalistiek

Op de verwerking van persoonsgegevens voor uitsluitend journalistieke doeleinden is een aantal artikelen en hoofdstukken van de AVG niet van toepassing. De rechten die personen hebben op grond van de AVG zijn dan voor een groot deel niet van toepassing. Als in een journalistiek artikel persoonsgegevens staan vermeld zoals bijvoorbeeld een voor- en achternaam dan heeft die persoon:

 • geen recht op vergetelheid: er kan dus niet gevraagd worden de naam te verwijderen
 • geen recht op intrekking: ingeval van toestemming voor publicatie kan die toestemming niet worden ingetrokken
 • geen recht op rectificatie
 • geen recht van inzage in de verwerking van persoonsgegevens door het betreffende medium
 • geen recht op bezwaar tegen de verwerking
 • geen recht op dataportabiliteit om van het medium de persoonsgegevens te ontvangen die zij hebben

De rechten gelden wel als je de gegevens voor andere doeleinden verwerkt, denk aan administratie, facturatie en wellicht online tracking diensten op je website.

Lees hier meer over in ons dossier AVG & Journalistiek >>

Fotografie

Wat zijn de gevolgen voor bijvoorbeeld portretfotografie en nieuwsfotografie? Hier volgen enkele voorbeelden:

Portretfotografie

 • Wordt het portret gemaakt in opdracht van de geportretteerde? Geen aparte toestemming nodig, grondslag is de overeenkomst.
 • Sla je de portretfoto op in je (online) portfolio? Aparte toestemming nodig.
 • Verkoop je de portretfoto door? Aparte toestemming nodig.

Nieuwsfotografie

 • Wordt de foto gebruikt voor journalistieke doeleinden? Geen aparte toestemming nodig.
 • Wordt de foto opgeslagen in een beeldbank? Geen aparte toestemming nodig als de foto alleen wordt gebruikt voor journalistieke doeleinden.
 • Verkoop je de foto door? Geen aparte toestemming nodig als de foto alleen wordt gebruikt voor journalistieke doeleinden.

Lees hierover in ons dossier AVG en Fotografie >>

 

Korte algemene checklist AVG 

 • verwerk ik persoonsgegevens?
 • uitsluitend voor journalistieke doeleinden?
 • onder welke grondslag?
 • ingeval van toestemming, heb ik bewijs daarvan en voldoet de toestemming aan de AVG eisen?
 • met welk doel?
 • hoe lang bewaar ik de gegevens?
 • is de beveiliging adequaat?
 • wie heeft toegang tot de persoonsgegevens?
 • heb ik verwerkersovereenkomsten nodig en met wie?
 • heb ik een procedure bij datalekken?
 • heb ik een privacyverklaring?

Op deze pagina vind je de dossiers AVG Algemeen, AVG Journalistiek en AVG Fotografie bij elkaar