Regiojournalistiek heeft een prijs

Lokale journalistiek is broodnodig

De NVJ vindt dat vrije lokale journalistiek broodnodig is. Waarbij journalisten hun rol als waakhond van de democratie en de verbindende functie naar behoren kunnen vervullen. In steeds meer gemeenten is de rol van de journalistiek marginaler en wordt de burger steeds matiger geïnformeerd. De redacties bij regionale dagbladen zijn in de afgelopen decennia gehalveerd en freelancers ontvangen amateurtarieven. Lokale journalistiek zorgt niet alleen voor structurele lokale controle en onafhankelijke informatie, maar zorgt er ook voor dat burgers zich verbonden en gehoord voelen.

De NVJ roept onder meer gemeenten op om ervoor te zorgen dat de lokale journalistiek weer tot leven komt, zodat de waakhondfunctie en de verbindende functie in de regio is gewaarborgd. Dat begint met een behoorlijke beloning van freelancers, voldoende journalistieke slagkracht op redacties en het stimuleren van journalistiek.

Dat kan bijvoorbeeld via een speciaal regiofonds. Om gemeenten hierbij de steunen, heeft de NVJ een leidraad opgesteld waaraan een lokaal, regionaal of bovenlokaal fonds zou moeten voldoen. Vrije regiojournalistiek heeft een prijs.

Terug naar Journalistiek heeft een prijs >>