Overeenkomst van opdracht

Een zelfstandig journalist werkt op contractbasis en sluit met zijn opdrachtgever een overeenkomst van opdracht. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding en is vormvrij. Op het moment waarop partijen een akkoord hebben bereikt, is er sprake van een overeenkomst. Dit geldt ook voor mondelinge afspraken. De opdrachtbevestiging die achteraf wordt gestuurd, is niet het moment waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, het is alleen een vastlegging van de mondeling gesloten overeenkomst. In de praktijk kan een mondelinge overeenkomst tot juridische problemen leiden wanneer er een conflict ontstaat. Wat is er precies afgesproken? Wanneer wordt er betaald? Aan welke vereisten moet de opdracht voldoen? Zijn er algemene voorwaarden van toepassing?

Om dit soort vragen te voorkomen, is het handig om een schriftelijke overeenkomst te sluiten. Wanneer je mondeling wordt gevraagd een artikel te schrijven of een foto te maken, is het verstandig om niet direct mondeling toe te zeggen, maar een schriftelijke offerte uit te brengen (dus geen opdrachtbevestiging). Wanneer de offerte wordt geaccepteerd, dan is er op het moment van acceptatie een overeenkomst tot stand gekomen.

Afspraken in de overeenkomst

Een overeenkomst kan worden gesloten voor één opdracht, maar kan ook betrekking hebben op meerdere opdrachten.

Partijen bepalen zelf waarover zij afspraken maken. De meest voorkomende onderwerpen waarover afspraken worden gemaakt zijn:

Betalen na plaatsing

Het is riskant akkoord te gaan met de voorwaarde dat pas betaald wordt na plaatsing. Dit betekent immers dat er niet betaald zou hoeven worden wanneer de opdrachtgever besluit niet tot plaatsing over te gaan. Normaliter (dus zonder andersluidende afspraak) ontstaat er een betalingsverplichting zodra aan de opdracht is voldaan, dus bijvoorbeeld na het leveren van het afgesproken artikel.


Heb je rechtshulp of juridisch advies nodig, klik dan hier om het contactformulier in te vullen.

 

freelancers juridisch