avg

Fotografie

Een foto van iemand valt onder de categorie persoonsgegevens. Bijna alles wat je met de foto doet, bijvoorbeeld opslaan op je computer of verkopen aan derden, geldt als een verwerking van persoonsgegevens waarvoor de regels van de AVG gelden. Als fotograaf kun je niet in alle gevallen een beroep doen op de journalistieke exceptie. Bruidsfotografie of reclamefotografie is geen journalistiek werk. Voor dit soort werk moet je dus aan alle regels van de AVG voldoen. Lees meer over Fotografie

17 december 2021

Verplichtingen

Naast de uitzonderingsbepalingen kent de AVG een aantal bepalingen die ‘gewoon’ op de journalistiek van toepassing zijn.

Beveiliging

Een journalist die persoonsgegevens verwerkt is verplicht deze goed te beveiligen. De AVG schrijft voor dat je passende technische en organisatorische maatregelen moet treffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Lees meer over Verplichtingen

17 december 2021

Journalistieke vrijstelling

Een groot deel van de regels uit de AVG geldt niet als je persoonsgegevens uitsluitend verwerkt voor journalistieke doeleinden. Maar wat zijn precies journalistieke doeleinden? In 2008 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie – de hoogste rechter die over de verwerking van persoonsgegevens gaat – geoordeeld dat het begrip ‘journalistiek’ ruim moet worden uitgelegd. Het betrof de zaak rondom het Finse bedrijf Satamedia (zie kader). Lees meer over Journalistieke vrijstelling

17 december 2021

ACM onderzoekt bij Sanoma-overname krachtsverhouding uitgevers en freelancers

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat bij de voorgenomen overname van Sanoma door DPG Media onder andere onderzoeken welke gevolgen het samengaan zou hebben voor de krachtsverhoudingen tussen deze uitgevers en de freelance journalisten die voor ze werken. Naast de inkoopmacht van de uitgever worden ook andere onderwerpen zoals markt, marktafbakening, advertentiemarkt en pluraliteit meegewogen in het onderzoek. Vorige week hadden de NVJ en de Auteursbond een gesprek met ACM. Lees meer over ACM onderzoekt bij Sanoma-overname krachtsverhouding uitgevers en freelancers

24 januari 2020

Koning, keizer, admiraal….

Sommige dingen houdt een mens het liefst voor zichzelf: blunders, foute (ex)vrienden en eigenaardigheden blijven beter geheim. Dat geldt zeker ook in werkrelaties. De baas hoeft niet alles te weten. Onlangs moest de rechter in twee zaken oordelen over de privacy van de werknemer. In één zaak stond de vrijheid van meningsuiting tegenover het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en in een andere zaak beriep de werkneemster zich op de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Lees meer over Koning, keizer, admiraal….

11 december 2018
Resultaat 1 - 10  (van 14)

Pagina's