Nieuws

Vogelvrije Freelancers in De Balie

Als afsluiting van het blogproject De Vogelvrije Freelancer organiseren Villamedia en Veronica op 28 maart een avond over de Vogelvrije Freelancer in De Balie in Amsterdam.
De bloggende freelancers Ilvy Njiokiktjien, Karin Sitalsing, Eefje Rammeloo en Jop de Vrieze kijken terug op de 100 blogs die zij schreven over hun freelancebestaan. Bert Brussen (The Post Online), Rosa Garcia Lopez (NVJ Freelance) en Eefje Rammeloo gaan in debat over de vraag of adviestarieven zin hebben.
Meer informatie en aanmelden Lees meer over Vogelvrije Freelancers in De Balie

5 maart 2013

De Winter weigert bronnen bekend te maken

ICT-journalist Brenno de Winter is door het Team High Tech Crime (THTC) van de Nationale Politie gevraagd te verschijnen als getuige bij een verhoor over de hack bij het Groene Hart Ziekenhuis. De Winter volgt die zaak, waarbij in 2012 oude medische dossiers op een publiek toegankelijke en slecht beveiligde server stonden. De Winter laat weten te vechten voor zijn bronnen. Ook de NVJ vindt dat De Winter in zijn recht staat en er verstandig aan doet om de verhooroproep te weigeren. Lees meer over De Winter weigert bronnen bekend te maken

5 maart 2013

Wijziging startersregeling

Gedurende zes maanden kunnen startende ondernemers aan de slag met behoud van een deel van hun WW-uitkering, mits zij hiervoor toestemming van het UWV hebben verkregen. In de nieuwe regeling wordt op grond van artikel 35ab WW standaard 29% van de uitkering gekort. Als voorwaarde geldt dat geen werkzaamheden mogen worden verricht ten behoeve van de werkgever bij wie de werknemer onmiddellijk voorafgaand aan zijn werkloosheid als werknemer arbeid heeft verricht.

Bron: Staatsblad Lees meer over Wijziging startersregeling

1 maart 2013

Hoge Raad: geen leges voor WOB-verzoek

RTL Nieuws had in 2008 gemeenten informatie gevraagd over het declaratiegedrag van het College van B&W. De gemeenten vroegen geld voor het opzoeken van de documenten, maar RTL Nieuws weigerde te betalen. De Hoge Raad heeft RTL Nieuws in het gelijk gesteld en geoordeeld dat gemeenten geen leges mogen heffen voor werkzaamheden die verband houden met een informatieverzoek. De gemeenten mogen wel kopieerkosten in rekening brengen.

Bron: Rechtspraak.nl Lees meer over Hoge Raad: geen leges voor WOB-verzoek

1 maart 2013

Auteursrechtelijke bescherming van website

Het gaat in deze zaak om twee concurrenten die gespecialiseerd zijn in het online verzamelen van consumentendata. In het kader van die activiteiten maken ze gebruik van websites. De rechter oordeelt dat de op www.winboodschappen.com gebruikte teksten, vormgeving en lay-out een treffende gelijkenis vertonen met de auteursrechtelijk beschermde teksten, vormgeving en lay-out van de website www.winboodschappen.nl. Uit het aantal, de keuze en de plaats van deze elementen blijkt in voldoende mate de creatieve, scheppende arbeid, die nodig is voor bescherming onder het auteursrecht.

Bron: boek9.nl Lees meer over Auteursrechtelijke bescherming van website

1 maart 2013

Eén dag te laat: voortzetting arbeidsovereenkomst

Een werknemer heeft een arbeidsovereenkomst voor zes maanden. Voor of op de einddatum van de arbeidsovereenkomst is niet gesproken over verlenging of beëindiging. Op de eerstvolgende dag na afloop van de overeengekomen arbeidsperiode gaat de werknemer als gebruikelijk aan het werk. In de loop van die dag krijgt hij een schrijven, waarin staat dat zijn arbeidsovereenkomst afloopt op deze dag en dat de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd. De werknemer stelt dat zijn dienstverband zonder tegenspraak is voortgezet. Dit is het geval. De werkgever heeft het vertrouwen gewekt dat de arbeidsovereenkomst stilzwijgend werd voortgezet. Dat hij zich heeft vergist in de einddatum is een omstandigheid die voor zijn rekening en risico komt.

Bron: Rechtspraak.nl Lees meer over Eén dag te laat: voortzetting arbeidsovereenkomst

1 maart 2013

Voorstel wijziging Mediawet

De publieke omroep telt vanaf 2016 nog maar 8 omroeporganisaties. Nu zijn dat er nog 21. AVRO/TROS, VARA/BNN en KRO/NCRV willen vrijwillig fuseren. De fusies zijn nodig om een groot deel van de al ingeboekte bezuinigingen van Rutte I van 127 miljoen euro op de publieke omroep te realiseren. Staatssecretaris Dekker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) stelt verder een andere budgetverdeling voor. Omroepen krijgen een basisbudget van 50%. De rest van het budget kunnen zij verdienen via creatieve competitie. Er is geen apart budget en zendtijd meer beschikbaar voor levensbeschouwelijke omroepen.

Bron: Rijksoverheid.nl Lees meer over Voorstel wijziging Mediawet

1 maart 2013

Linken naar persoonsgegevens is een verwerking

Artikel 1 onder d Wet bescherming persoonsgegevens bepaalt dat onder verwerking moet worden verstaan: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder terbeschikkingstelling van gegevens. De rechtbank Den Bosch oordeelde dat het verzenden van een hyperlink moet worden beschouwd als een vorm van terbeschikkingstelling van gegevens. De rechtbank is tevens van oordeel dat het verzenden van een e-mail of tweet met daarin een directe link naar een advertentie waarin persoonsgegevens zijn vermeld, het verwerken van persoonsgegevens oplevert.

Bron: Rechtspraak.nl Lees meer over Linken naar persoonsgegevens is een verwerking

1 maart 2013

Subsidie journalistieke projecten ontwikkelingsvraagstukken

Journalisten kunnen in het kader van het Innovation in Development Reporting Grant Programme (IDR), dat wordt beheerd door het European Journalism Centre, subsidie aanvragen voor journalistieke projecten met betrekking tot internationale ontwikkelingsvraagstukken. In 2013 worden 25 tot 30 beurzen beschikbaar gesteld. De deadline om ideeën te pitchen is 25 maart 2013. Het subsidieproject wordt financieel ondersteund door het Bill & Melinda Gates Foundation.
Klik hier voor meer informatie Lees meer over Subsidie journalistieke projecten ontwikkelingsvraagstukken

1 maart 2013
Resultaat 351 - 360  (van 418)

Pagina's