Dankzij ruime steun leden is er een nieuwe cao Publieke Omroep

donderdag 15 februari 2018

Dankzij ruime steun voor het behaalde onderhandelingsresultaat is de nieuwe cao voor de Publieke Omroep een feit. Ruim 90% van de leden stemde in met het behaalde onderhandelaarsresultaat. Dat betekent dat de salarissen, met terugwerkende kracht vanaf januari 2017 met 1,4% zullen stijgen. Deze correctie zal met het salaris van maart 2018 worden uitbetaald. Daarnaast zal in juli 2018 een loonsverhoging worden toegepast van 1,5%. Deze verhogingen gelden tevens voor de collega’s die op basis van een payroll contract werkzaam zijn bij de publieke omroep.Totale loonstijging van 2,9%
De totale loonontwikkeling voor de cao periode 2017 en 2018 bedraagt dan 2,9%. Terugkijkend naar het begin van de onderhandelingen, een loonbod van 1,6% voor de gehele cao periode en geen afspraken over de flexibele schil, is er een winst geboekt van 1,3%. En zijn er ook nog goede afspraken gemaakt over het ZZP-protocol, de aanpak payroll constructies en een omroep-intermediair. De NVJ is daar blij mee.

NVJ Omroep secretaris Wais Shirbaz: "Dit resultaat was niet behaald zonder stevige steun vanuit onze leden. Daarmee hebben we de kracht van het collectief laten zien." 

Volgende stappen
In de komende periode gaat de NVJ zich bezighouden met het realiseren van de afspraken rond het ZZP-protocol, de handhaving/naleving van gelijke beloning voor collega’s die via een payroll constructie werkzaam zijn en de inzet van omroep-intermediair bij de publieke omroep. Sectie Omroep leden worden de komende periode over de ontwikkelingen op de hoogte gehouden. Leden werkzaam worden gevraagd ervaringen bij de omroep waar ze werken te delen met Wais Shirbaz.